Onze missie

Verantwoordelijkheid tegenover klanten, medewerkers en de ruimere omgeving

De naam ALHO staat niet alleen voor hoogwaardige oplossingen in de modulaire bouw, maar ook voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. En dit voor alles en iedereen betrokken bij ons product: klanten, leveranciers, medewerkers en milieu. De tevredenheid van onze klanten, partners en medewerkers vormt altijd de sleutel tot ons succes. Op basis hiervan willen we ons bij ALHO samen doelgericht en efficiënt blijven ontwikkelen om zowel de meerwaarde als de algemene tevredenheid te optimaliseren. Onze bedrijfsmissie hebben we vertaald in concrete doelstellingen. Deze gelden als bindende leidraad voor de dagelijkse activiteiten van alle afdelingen bij ALHO.

Tevreden klanten

We willen onze klanten de grootst mogelijke meerwaarde bieden. Daarom garanderen we hen deskundig en persoonlijk advies, een betrouwbare partnerrelatie en een overtuigende kwaliteit en dienstverlening. Hiervoor doen we een beroep op onze vernieuwende en flexibele producten, waarmee we vaste prijzen en termijnen kunnen nakomen en een consistent hoog kwaliteitsniveau kunnen garanderen.

Deskundige medewerkers

Ook in onze omgang met de medewerkers van het bedrijf staat respect centraal.  We willen iedereen, ongeacht functie of positie, een hoge mate van sociale bescherming bieden. Zo bieden we opleidingen aan met het oog op ieders persoonlijke en professionele ontwikkeling, streven we naar optimale werkomstandigheden en krijgt iedereen de kans met eigen ideeën en creatieve inbreng tot de groei van de onderneming bij te dragen.

Betrouwbare partners

Met onze leveranciers en onderaannemers werken we samen als partners die open en rechtuit met elkaar communiceren. We stellen hoge eisen aan onze leveranciers op het vlak van kwaliteitsgarantie en klantentevredenheid. Zo ontwikkelen we samen een duurzame en betrouwbare partnerrelatie.

Toekomstgerichte producten

Het is onze bedoeling producten te ontwikkelen, te produceren en te leveren die milieuvriendelijk, energie-efficiënt en in hoge mate toekomstgericht zijn. Met gestandaardiseerde processen en gesystematiseerde en gecatalogiseerde detailoplossingen garanderen we onze klanten een reproduceerbare kwaliteit en uiterst economische bouwconcepten. Onze modulaire bouwwijze is gebaseerd op de ongeëvenaarde kwaliteit van een duurzaam materiaal als staal. Er zijn nauwelijks andere bouwmaterialen die even duurzaam zijn. De beperkte behoefte aan primaire grondstoffen en de energiezuinige productie van stalen bouwproducten vrijwaren het milieu en de natuurlijke rijkdommen van onze planeet.

Geoptimaliseerde processen

Al onze processen, zowel bij contacten met klanten als in de productie, worden gekenmerkt door een grote mate aan zekerheid, een snelle respons en een persoonlijke, klantgerichte aanpak. Daarom streven we in het kader van Lean Management naar een steeds verder doorgedreven standaardisering en optimalisering van alle processen.
Het basisprincipe van Lean Management bestaat uit het tegengaan van elke vorm van verspilling, zelfs de verborgen vormen. Door het optimaliseren en harmoniseren van processen worden de uitvoertijden ingekort en de productiviteit en kwaliteit verhoogd.  Klantgerichtheid en kostenreductie staan daarbij centraal.

Maatschappelijk engagement

Als familieonderneming met een traditie van 50 jaar voelen we ons sterk verbonden met onze vestigingslocaties en zijn we ons, als een van de belangrijkste werkgevers van de regio, sterk bewust van onze verantwoordelijkheid voor de lokale gemeenschap. We engageren ons daarom bewust voor allerhande maatschappelijke, ecologische en sociaal-politieke initiatieven. Dit is een engagement met vele gezichten. Zo voltooien momenteel 35 jonge mensen hun opleiding bij de ALHO-groep. We hebben geïnvesteerd in de toekomst door een nieuwe leerwerkplaats in te richten, waardoor we onze constructiemonteurs voortaan in eigen huis kunnen opleiden. Daarnaast ondersteunen we scholen, maatschappelijke initiatieven en lokale verenigingen in de streek waar ALHO is ontstaan. Tot slot zetten we ons met onze ALHO-stichting voor de jeugd ook in voor Don Bosco Mission Bonn, een centrum dat zich bezighoudt met jeugdwerk en onderwijs in binnen- en buitenland.