Duurzame en energie-efficiënte kwaliteitModerne staalmodulebouw integreert milieubescherming en energie-efficiëntie in duurzame gebouwen. Met als doel, het effect van gebouwen op het milieu gedurende hun hele levensduur zo gering mogelijk te houden en het comfort voor de gebruikers te verbeteren, levert modulebouw een waardevolle bijdrage aan het ontstaan van 'intelligente' gebouwen. Effectieve prefabricage, schone en stille montage en flexibele structuren garanderen het waardebehoud van modulaire gebouwen op lange termijn. Verplaatsbaarheid en honderd procent recycleerbaarheid van het basismateriaal staal ontlasten daarnaast de natuurlijke hulpbronnen van de aarde en ontzien het milieu.

Ecologische kwaliteit

Het bouwstaal van de modules in staalmodulebouw is een regeneratief bouwmateriaal met een gesloten materiaalkringloop en voor 100 % recycleerbaar, wat een duurzaam grondstoffenbeheer met zich meebrengt. Goede warmte-isolatie en constructies zonder koudebruggen zorgen voor een optimale energie-efficiëntie van de modulegebouwen. Aansluiting aan hernieuwbare energiebronnen zoals warmtepomp, zonne-energiesystemen of warmte-krachtkoppeling is net zo goed mogelijk als het dagelijkse gebruik van regenwater.

Sociaal-culturele en functionele kwaliteit

Behaaglijk comfort wordt bereikt door goede warmte-isolatie en constructies zonder koudebruggen – in de winter lekker warm, in de zomer aangenaam koel. De uitstekende geluidsisolatie van de modulaire gebouwen levert extra comfort. Open communicatieruimtes in combinatie met afzonderingsmogelijkheden bevorderen een positief verblijfs- en werkklimaat. De flexibele aanpassing van de ruimtelijke situatie aan de actuele behoefte dankzij niet-dragende binnenwanden en de mogelijkheid tot herindeling zorgen op elk moment voor maximale efficiëntie.

Technische kwaliteit

Modulegebouwen voldoen aan de hoogste eisen inzake brandpreventie en geluidsisolatie en worden gemaakt van emissievrije, op kwaliteit gecontroleerde producten. Strenge controles waarborgen de technische kwaliteit van de buitenwanden op het vlak van warmte- en vochtisolatie. Als aanbouw, opbouw of uitbreiding: gebouwen bestaande uit modules kunnen zonder problemen geïntegreerd worden in een bestaand bouwwerk gelegen op een vaste locatie. Qua levensduur doen ze niet onder voor massieve bouwwerken. In tegenstelling tot conventionele architectuur zijn modulaire gebouwen bovendien zonder restanten afbreekbaar, voor vrijwel 100 % recycleerbaar en eenvoudig te demonteren.

Economische kwaliteit

Omdat de productie en de montage van modulegebouwen niet van het weer afhankelijk zijn, kunnen termijnen exact worden nagekomen en zijn 'just in time' - processen mogelijk. De industriële module-productie en gecertificeerde productieprocessen garanderen daarbij een gelijkblijvende hoge kwaliteit. De bouwtijd, die in vergelijking met traditioneel bouwen gereduceerd is tot 70%, levert een vroegtijdig gebruik en een snellere return on investment op. Dankzij de flexibele aanpassingsmogelijkheden zijn modulaire gebouwen een tweede leven beschoren en bieden zo een bijzonder grote investeringszekerheid.

Proceskwaliteit

Modulaire gebouwen van ALHO worden integraal ontworpen door geschoold personeel met constructieve inbreng van de latere gebruikers ervan. De industriële prefabricage door gecertificeerde processen en door gekwalificeerd personeel zorgt voor nauwkeurige maten, geringe toleranties en uitgewerkte details in de productie en bijgevolg voor een consequente hoge kwaliteit. Modulegebouwen worden 'soft gebouwd', d.w.z. de bouwplaats is stil en schoon. ALHO is als algemene aannemer geprekwalificeerd en ISO-gecertificeerd.