Modulair bouwen met ALHO loont de moeite

12 % minder levenscycluskosten

Bij de beoordeling van een gebouw op zijn duurzaamheid volgens de DGNB, speelt het aspect 'gebouwgerelateerde kosten tijdens de levenscyclus' een fundamentele rol. Het herleiden van de LCC of Life Cycle Costs (LCC) tot een minimum is een prioritaire duurzaamheidsdoelstelling. Bij een LCC-analyse worden de totale kosten berekend die een gebouw tijdens zijn volledige levenscyclus - van opbouw tot afbraak - genereert. De DIN 276 bepaalt de kostenberekening in de bouw. Bij de LCC-analyse wordt per definitie rekening gehouden met de kostengroepen ̍'300 bouwwerken - constructie' en '400 bouwwerken - technische installaties'. Deze beide kostengroepen vormen de basis voor een zeer gedetailleerde en objectieve benadering van alle tijdens de levensduur van een gebouw ontstane ontwerp-, financierings-, uitvoerings-, gebruiks-, renovatie- en afbraakkosten. Bij de LCC-analyse worden de investerings- en gebruikskosten exact bepaald en berekend voor een periode van 50 jaar.

49 % lagere ontwerpkosten, 50 % lagere financieringskosten

Dankzij de modulaire systeemopbouw en gestandaardiseerde processen evenals door het nauwgezet georganiseerde ontwerpproces is een besparing van 49 procent mogelijk op het vlak van de ontwerpkosten. En door de hoge mate van prefabricage van de modules laat de modulaire bouwwijze van ALHO een erg korte bouwtijd toe. Hierdoor kan de financieringsperiode overeenkomstig worden verkort. 

Kortere financieringstijden hebben een positief effect op de verschuldigde rente. Ook kan het vastgoed sneller in gebruik worden genomen of verhuurd. De besparing met betrekking tot de financieringskosten bedraagt 50,6 procent ten opzichte van de standaardbouwwijze. In vergelijking met deze laatste liggen de bouwkosten voor modulaire gebouwen van ALHO 11,4 procent lager. 
 

Voordelen bij gebruikswijziging en ontmanteling

De doordachte staalconstructie van de afzonderlijke modules verhoogt de flexibiliteit en aanpasbaarheid van het volledige gebouw aanzienlijk. Zo is in vergelijking met de standaardbouwwijze altijd een voordelige bestemmingswijziging en renovatie van het gebouw mogelijk.

Een ander voordeel van de modulaire bouwwijze van ALHO is de constructie van de afzonderlijke modules evenals de mogelijkheid om deze mechanisch met elkaar te verbinden. Deze factoren zorgen ervoor dat het gebouw ook voordelig kan worden ontmanteld. Hierdoor kan er op de sloopkosten 13,8 procent worden bespaard in vergelijking met een standaardgebouw. Verder kunnen de diverse bouwelementen van een module efficiënt worden gerecycled. Zo leveren ze in de materiaalkringloop een positieve bijdrage aan het hergebruik van bouwmaterialen.

Besluit

Bij het opmaken van de eindbalans zien we dat er tijdens de volledige levenscyclus van de modulaire gebouwen van ALHO in totaal 12 procent minder levenscycluskosten (LCC) ontstaan dan bij de standaardbouwwijze. De resultaten van de LCC-analyse bewijzen dat investeren in een duurzaam modulair gebouw van ALHO ook op lange termijn economisch en ecologisch een verantwoorde beslissing is. De meest gestelde vragen over de investering in de modulebouw beantwoorden wij hier.