Levenscycluskosten – een belangrijke factor bij het bouwen van een gebouw

Life Cycle Costs en waar u op moet letten

Onder de levenscycluskosten – of in het Engels Life Cycle Costs, afgekort LCC – verstaat men de som van alle kosten, die producten gedurende hun totale productlevenscyclus, dus over de hele levenscyclus, maken. Met behulp van de levenscycluskostenberekening (Engels: „Life Cycle Costing“)  kunnen producten worden vergeleken met betrekking tot hun kosteneffectiviteit, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante kosten.

In het geval van een gebouw worden naast de plannings- en bouwkosten, die bestaan uit investerings- en financieringskosten, ook de levenscycluskosten van het onroerend goed meegenomen in de berekening om de levenscycluskosten van het onroerend goed in aanmerking te nemen, inclusief renovatie, vernieuwing, verandering van gebruik tot en met sloop, ontmanteling en recycling. De te evalueren kosten zijn afgeleid van DIN 276 "Kosten in de bouw". Gebouwen die gepland en gerealiseerd worden onder de aspecten ecologie en duurzaamheid blijken in veel gevallen de meest economische variant te zijn - zelfs met hogere bouwkosten.

Levenscycluskosten besparen met modulaire bouw van ALHO

Bij de waardering van de Duurzaamheid van een gebouw conform DGNB, die ALHO voor de waardering als grondslag neemt, speelt het aspect „Bouw gerelateerde kosten in de levenscyclus“ een doorslaggevende rol. De minimalisering van de  levenscycluskosten (LCC) is een duurzaamheidsdoel met voorrang. Bij de LCC-analyse worden per definitie de kostengroepen „300 bouwwerk – bouwconstructie“ en 400 bouwwerk – technische installaties“ van de DIN 276 beschouwd.

Deze beide kostengroepen zijn de basis voor een zeer gedetailleerde en objectieve kijk op de in het verloop van de levenscyclus van een gebouw voorkomende plannings-, financierings-, fabricage-, gebruiks-, vernieuwings- en afbraakkosten. Bij de LCC-analyse worden de investerings- en exploitatiekosten over een tijdsbestek van 50 jaar exact onderzocht en berekend. De volgende analyse vergelijkt de levenscycluskosten van een modulegebouw met die van een conventioneel gebouwd gebouw.

49% lagere planningskosten, 50% lagere financieringskosten

Dankzij de modulaire systeemstructuur en gestandaardiseerde productieprocessen en het goed georganiseerde planningsproces is een besparing van 49 procent op de planningskosten gerealiseerd. Het ALHO-modulair ontwerp maakt een enorm korte bouwtijd mogelijk door de hoge mate van prefabricage van de modules. Hierdoor kan de financieringsperiode dienovereenkomstig worden verkort.

Kortere financieringsperiodes hebben een positief effect op de opgebouwde rente. Aan de andere kant kan het onroerend goed sneller in gebruik worden genomen of verhuurd. De besparing op de financieringskosten bedraagt 50,6 procent ten opzichte van de standaard bouwmethode. De bouwkosten voor het vergelijkende gebouw in de ALHO-modulebouwmethode liggen 11,4 procent lager dan in de standaardbouwmethode.

Voordelen bij gebruikswijziging en ontmanteling

De doordachte staalconstructie van de afzonderlijke modules verhoogt de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van het hele gebouw enorm. In vergelijking met de standaard bouwmethode kan een kosteneffectieve conversie en vernieuwing op elk gewenst moment worden gerealiseerd.

Een ander voordeel van het ALHO-modulair ontwerp is de constructie van de afzonderlijke modules en de mogelijkheid om ze mechanisch te verbinden. Deze factoren leiden tot een kostenefficiënte afbouw van het gebouw. Dit resulteert in een besparing van 13,8 procent op de sloopkosten ten opzichte van de standaardconstructie. Bovendien kunnen de bouwelementen van een module specifiek worden gerecycled en zo een positieve bijdrage leveren aan de recycling van bouwmaterialen.

Modulaire bouw is 12% voordeliger

In totaal resulteert de ALHO modulaire bouwwijze  in ongeveer 12% lagere levenscycluskosten over de gehele levenscyclus dan bij de standaard bouwwijze. De resultaten van de LCC-analyse bewijzen dat een investering in een duurzaam ALHO-modulair gebouw een duurzame beslissing is voor de economie en de ecologie op lange termijn. We beantwoorden de meest gestelde vragen over investering in modulaire bouw hier.

De helft van de energiebalans is grijze energie

De maatregelen van de federale regering voor het klimaatbeschermingsprogramma 2030, die betrekking hebben op de bouwsector, gaan niet ver genoeg: ze definiëren de optimale energie-efficiëntie van een gebouw voor de CO2-reductie uitsluitend voor de exploitatie ervan. De productie van bouwmaterialen en de bouw en afbraak van een gebouw verbruiken echter grote hoeveelheden energie. Dit staat bekend als "grijze energie" en is goed voor bijna de helft van de energiebalans van een gebouw in zijn levenscyclus. De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor het verbruik van 30 tot 40 procent van de primaire energie en 40 tot 50 procent van de grondstoffen. Hoe hoger het aandeel grijze energie, hoe hoger de totale energiebelasting van een gebouw. Er is dus een groot potentieel voor milieuvriendelijk en kostenefficiënt bouwen in hun reductie.

Afhankelijk van het type gebouw en de energiestandaard van het gebouw kan een lage grijze energie bouwmethode de CO2-uitstoot voor de bouw met ongeveer 40 tot 60 procent verminderen. Door te kiezen voor emissiearme bouwmaterialen met een hoog recyclingpercentage, zoals staal en het type constructie, kan de hoeveelheid grijze energie aanzienlijk worden verminderd.

Modulaire opbouw kan systeem gebonden voordelen claimen op het gebied van grijze energie! Omdat de negatieve milieu- en klimaatgevolgen van de productie en afvoer van bouwmaterialen door de modulaire bouwwijze door verschillende factoren kunnen worden gereduceerd. Al in de planningsfase ligt de nadruk op het behoud van de hulpbronnen. Dit is te danken aan het modulaire systeemontwerp van de gebouwen. Er wordt echter ook veel grijze energie bespaard tijdens de productie, bijvoorbeeld door gestandaardiseerde processen en de hoge mate van industriële prefabricage.

De afzonderlijke modules zijn mechanisch met elkaar verbonden. Dit heeft een positief effect op de bouw en afbraak van het modulegebouw. De modules kunnen binnen enkele dagen met elkaar worden verbonden, maar kunnen ook weer gemakkelijk worden gescheiden. Dit betekent een hoge mate van omzettingsvermogen, wat automatisch leidt tot een langere levensduur. Staal en Rigips, de belangrijkste bouwmaterialen van een module, zijn uitstekend geschikt voor recycling of verder gebruik. Al deze aspecten zijn opgenomen in de LCC-analyse. De resultaten ervan bewijzen dat investeren in een duurzaam modulair gebouw een goede beslissing is voor economie en ecologie.

Bereken uw levenscycluskosten

Er zijn verschillende instrumenten die gebruikt kunnen worden om de levenscycluskosten (LCC) voor twee verschillende soorten gebouwen online te bepalen. De invoer is meestal snel en de berekening wordt extra eenvoudig gehouden. In de levenscyclusanalyse krijgt u een gevoel voor de relatie tussen bouwkosten en exploitatiekosten, omdat de bouwkosten vaak maar een klein deel van de totale kosten uitmaken. De meeste kosten van een onroerend goed worden gemaakt tijdens de exploitatie. De berekeningen van de LCC-analyse zijn gebaseerd op de gebruikelijke waarnemingsperiode van 50 jaar.  Een tool voor de berekening is bijvoorbeeld te vinden onder https://baumensch.de/lebenszykluskosten-gebaeude-berechnen/.