Kosten verbonden aan de modulebouw van ALHO

Informatie over de prijs per vierkante meter, de prijsgarantie en de projectkosten

Als men alleen naar de investeringskosten kijkt, zijn deze voor het optrekken van een modulair gebouw vergelijkbaar met die in de traditionele bouw. Afhankelijk van de bestemming en de uitrusting zijn de prijzen echter verschillend. Het prijsniveau van ALHO-kantoorpanden ligt bijvoorbeeld tussen 1 300 en 2 000 euro netto per vierkante meter brutovloeroppervlakte. Voor specifieke eisen moet u de kosten aanvragen. Omdat het bij de modulebouw om een industrieel productieproces gaat, kunnen de modulaire gebouwen van ALHO nauwkeuriger worden berekend dan traditioneel opgetrokken gebouwen en kan de prijs worden gegarandeerd. Bovendien zijn er een aantal financiële voordelen waardoor modulair bouwen de moeite loont ten opzichte van traditioneel bouwen en waarvan openbare én particuliere opdrachtgevers vanaf het begin profiteren. Hier leest u meer.

Hoe hoog zijn de ontwerpkosten in vergelijking met die voor een traditioneel gebouw?

Dankzij de doordacht georganiseerde ontwerpfase, de beproefde detailoplossingen en gestandaardiseerde productieprocessen is een aanzienlijke besparing op de ontwerpkosten mogelijk.

Hoe liggen de productiekosten in de modulaire bouw in vergelijking met die in de traditionele bouw?

De kosten voor het optrekken van een modulair gebouw zijn te vergelijken met die van een traditioneel opgetrokken gebouw of liggen voor een deel zelfs lager. Maar dankzij de weersonafhankelijke productie in de ruimtefabriek kan ALHO het hele jaar door bouwen, waardoor het gebouw tot 70 % sneller kan worden voltooid. Hierdoor kan de financieringsperiode evenredig worden verkort, wat een positief effect heeft op de actuele rentetarieven. Bovendien kan het vastgoed vroegtijdig in gebruik worden genomen en verhuurd, wat eveneens voor snellere inkomsten zorgt. Daarnaast streeft de modulebouw door zijn gecertificeerde processen en permanente controles kwaliteit na. Zoals bekend zijn gebreken en het verhelpen ervan de grootste kostenposten in de bouw. Modulebouw biedt investeerders dan ook de ultieme technische, financiële en tijdzekerheid.

Welke prijsgarantie biedt de modulebouw?

Op basis van componenten- en stuklijsten worden de hoeveelheden van de vereiste grondstoffen en materialen nauwkeurig bepaald in de modulebouw, waardoor prijszekerheid gegarandeerd is.

Vanaf welke orde van grootte (oppervlakte) wordt modulebouw economisch interessant?

De rendabiliteit van de modulaire bouwwijze ligt in de seriële productie van terugkerende, identieke units. Het ’opstarten’ van een dergelijke serie brengt engineeringkosten met zich mee die, afhankelijk van de complexiteit van het project, licht kunnen variëren. Hierdoor is de realisatie van een modulair gebouw pas vanaf een bepaald aantal units en een overeenkomstige bruto-oppervlakte economisch interessant. Als referentiewaarde kan men uitgaan van een minimale bruto-oppervlakte van ongeveer 500 vierkante meter.

Hoe moet het aspect 'levenscycluskosten' in de modulebouw worden beoordeeld?

Modulaire gebouwen bieden systeemgerelateerde voordelen inzake duurzaamheid en levenscycluskosten in vergelijking met traditionele gebouwen. Bij een LCC-analyse worden de totale kosten berekend die een gebouw tijdens zijn volledige levenscyclus genereert. Bij het opmaken van de eindbalans zien we dat er tijdens de volledige levenscyclus van de modulaire gebouwen van ALHO 12 procent minder levenscycluskosten ontstaan dan bij de conventionele bouwwijze. Dit blijkt uit onderzoeken van een erkend certificeringskantoor op basis van meerdere uitgevoerde projecten.

Wat is de herverkoopwaarde van een modulair gebouw?

Met een gelijke mate van onderhoud en service is er geen verschil met een traditioneel opgetrokken gebouw.

Wat is de levensduur van modulaire gebouwen in vergelijking met traditionele gebouwen?

Solide zoals 'steen op steen', maar dan veel sneller en flexibeler: modulaire gebouwen zijn bedoeld voor duurzaam gebruik en vormen dus een duurzaam en innovatief alternatief voor de massiefbouw. Gebouwen zoals ALHO ze realiseert, zijn op constructievlak geperfectioneerd, energetisch geoptimaliseerd, en architectonisch aantrekkelijk. Ze zijn qua levensduur dan ook niet te onderscheiden van traditioneel opgetrokken bouwwerken en voldoen aan dezelfde bouwvoorschriften en technische voorwaarden.

Kan het gebruik van modulaire gebouwen worden gewijzigd?

Het bouwsysteem van ALHO met zijn vrijdragende staalskelet en niet-dragende wanden biedt de mogelijkheid modulaire gebouwen heel flexibel aan veranderende eisen aan te passen. Wanden kunnen worden verplaatst of geopend, verhogingen en aanbouwen kunnen altijd snel worden uitgevoerd. In dit opzicht is de modulaire bouw uiterst flexibel en geknipt voor duurzame veranderingen en gebruikswijzigingen.

Kan een modulair gebouw worden ontmanteld?

Een groot voordeel van de modulaire bouw van ALHO is de driedimensionale constructie van de afzonderlijke modules, evenals de mogelijkheid deze mechanisch met elkaar te verbinden - en opnieuw van elkaar te scheiden. Deze factoren resulteren in de voordelige ontmanteling of de demontage en hermontage van het gebouw ('mobiel vastgoed'). Verder kunnen de bouwelementen van een module voor 100 % worden gerecycled. Zo leveren ze in de materiaalkringloop een positieve bijdrage tot het hergebruik van bouwmaterialen.

Hoe zien de afschrijvingstermijnen eruit in de modulebouw?

De afschrijvingstermijnen zijn vergelijkbaar met deze van traditioneel opgetrokken gebouwen. Hiervan afwijkende regelingen kunnen alleen bij de plaatselijke financiële instanties worden bedongen.

Biedt ALHO ook leasing van de gebouwen aan?

Behalve de aankoop van de gebouwen biedt ALHO, in samenwerking met verscheidene financieringsmaatschappijen, desgewenst ook leasing van modulaire gebouwen aan.