Privacyverklaring

1. Algemene informatie, rechten, algemeen gebruik/gegevensverzameling op de website

a) Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in onze privacyverklaring onder deze tekst.

b) Algemene gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming evenals dit privacybeleid.

Als u gebruik maakt van deze website zullen diverse persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Het onderhavige privacybeleid legt uit, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Bovendien wordt uitgelegd, hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop attent maken dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld tijdens de communicatie per e-mail) hiaten in de veiligheid kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

c) Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

ALHO Holding GmbH

Hammer 1

D-51598 Friesenhagen

Anette Höchst (CEO), Achim Holschbach, Silvia Matschke, Dr. Nicole Steinmetz, Jens Vetter

Tel.: +49 2294 696- 737

E-mail: datenverarbeitungnoSpam@alho.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, e.d.).

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Aan de ene kant verzamelen wij de gegevens die u ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Bovendien worden andere gegevens door onze IT-systemen automatisch verzameld tijdens uw bezoek aan onze website. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het paginabezoek). Het verzamelen van deze gegevens geschiedt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om te kunnen waarborgen dat de website vlekkeloos werkt. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht volgens artikel 15 van de AVG, gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht, de correctie (artikel 16 van de AVG), verwijdering (artikel 17 van de AVG) en beperking (artikel 18 van de AVG) van deze gegevens te eisen, evenals het recht om beroep aan te tekenen tegen verwerking overeenkomstig artikel 21 van de AVG. Verder heeft u ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG).

Voor dit doel en voor verdere vragen rondom de gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact opnemen met de verantwoordelijke instantie via het beneden vermelde adres. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag geschiedt normaal gesproken anoniem; het surfgedrag kan niet in verbinding worden gebracht met uw persoon. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het navolgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In het privacybeleid informeren wij u over de mogelijkheden hiertoe.

SSL- resp. TLS-encryptie

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming bij de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder stuurt, een SSL- resp. TLS-encryptie. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser van "http: //" verandert in "https: //" en het slot-symbool in de adresregel van uw browser. Als de SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons stuurt, niet worden meegelezen door derden.

2. Toezichthouder voor gegevensbescherming

We hebben voor ons bedrijf een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt hem bereiken onder de volgende contactgegevens:

TÜV Rheinland i-sec GmbH
Externe functionaris voor gegevensbescherming van de ALHO Group
Am Grauen Stein 1
51105 Köln
Telefon: +49 221 56783 504
E-mail: datenschutznoSpam@alho.com

3. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

Op onze internetpagina maken we deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn ertoe bestemd, ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessie-cookies”. Aan het einde van uw bezoek worden ze automatisch verwijderd. Andere cookies blijven achter op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd als een cookie wordt geplaatst en cookies alleen bij wijze van uitzondering toestaan, de uitzondering van cookies voor bepaalde gevallen vastleggen of het algemeen weren evenals het automatisch wissen van de cookies na het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website eventueel worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies die u wenst te gebruiken (bijv. winkelwagenfunctie) mogelijk maken, worden op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch feilloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk vermeld in dit privacybeleid.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt , wordt uw informatie uit het aanvraagformulier inclusief de door u hier vermelde contactgegevens bij ons opgeslagen, om uw aanvraag en eventuele aanvullende vragen te kunnen bewerken. Zonder uw toestemming delen wij deze gegevens niet met derden.

De verwerking van de door u in het contactformulier ingevulde gegevens geschiedt uitsluitend op basis van uw toestemming (artikel 6 lid. 1 lit. van de AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende, maar u kunt ons ook een fax of brief sturen. De wettigheid van de gegevensverwerking die zijn uitgevoerd tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking van de toestemming.

De door u via het contactformulier meegedeelde gegevens blijven in ons bezit, totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag ervan herroept of het doel voor de gegevensopslag komt te vervallen (bijvoorbeeld na afgeronde bewerking van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven hierdoor onaangetast.

4. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk te maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en aldaar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Browser plug-in

U kunt het opslaan van cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen; wij willen u er echter op attent maken, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u het vastleggen van de door de cookies gegenereerde en op het gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. IP-adres) aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de browser plug-in, welke via de volgende link ter beschikking staat,  te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensregistratie

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de registratie van uw gegevens tijdens toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Opdrachtverwerking

We zijn een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Als gevolg hiervan kunnen rapporten worden gegenereerd die informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of de gegevensregistratie door Google Analytics zoals beschreven onder punt “Bezwaar tegen gegevensregistratie” in zijn geheel te verbieden.

Google Analytics Remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Rmarketing in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Deze functie maakt het mogelijk de met Google Analytics Remarketing gegenereerde advertentiedoelgroepen te verbinden met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast, afhankelijk van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op een apparaat (bijv. mobiele telefoon), ook worden weergegeven op een van uw andere apparaten (bijv. tablet of computer).

Nadat u uw toestemming hebt gegeven, koppelt Google voor dit doeleinde uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Op die manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde advertentieberichten worden weergegeven op elk apparaat waarmee u zich inlogt bij uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID’s van de gebruiker die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen voor cross-device reclames te definiëren en genereren.

U kunt de cross-device remarketing/targeting permanent verbieden door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren; volg hiervoor de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenvatting van de geregistreerde gegevens in uw Google-account geschiedt uitsluitend op basis van uw toestemming, die u Google heeft verstrekt en ook kunt intrekken (artikel 6, lid 1, lit. a AVG). Voor gegevensregistratie-acties die niet worden samengevoegd met uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), berust de gegevensverzameling op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de anonieme analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de privacybepalingen vindt u in het privacybeleid van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Als onderdeel van Google AdWords maken wij gebruik van het zogenaamde conversion tracking. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt bediend, wordt er een cookie voor de conversion tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die is verzameld met behulp van de conversion-cookie wordt gebruikt om conversion-statistieken te genereren voor AdWords-klanten, die hebben gekozen voor conversion tracking. Klanten krijgen het totaal aantal bezoekers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een van een conversion tracking-tag voorziene site. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik weigeren door de Google Conversion Tracking-cookie via uw internetbrowser en de gebruikersinstellingen eenvoudig te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken van de conversion tracking.

De opslag van “conversion-cookies” is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd als een cookie wordt geplaatst en cookies alleen bij wijze van uitzondering toestaan, de uitzondering van cookies voor bepaalde gevallen vastleggen of het algemeen weren evenals het automatisch wissen van de cookies na het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website eventueel worden beperkt.

Bing Ads

Dit is een reclameaanbieder.

Verwerkingsbedrijf

Microsoft Corporation

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten van Amerika.

 

Doelstellingen van de gegevensverwerking

Deze lijst geeft het doel van de gegevensverzameling en -verwerking weer. Toestemming is alleen geldig voor de aangegeven doeleinden. De verzamelde gegevens kunnen niet worden gebruikt of opgeslagen voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden.

 

 • Reclame
 • Omzetting bijhouden

 

Gebruikte technologieën

 • cookies

Verzamelde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoons)gegevens die door of via deze dienst worden verzameld.

 • Werkgelegenheidsstatistieken
 • Aantal bezoeken
 • Bouncepercentage
 • Microsoft Click ID
 • Digitale handtekening
 • UET-ID-label
 • URL's
 • Verwijzende URL
 • Pagina Titel
 • Conversies
 • Schermhoogte
 • Scherm breedte
 • Browsertaalinstelling
 • bezoeksduur
 • Scherm kleurdiepte
 • Reactietijd van de pagina
 • Aangeklikte advertenties

 

Juridische grondslag

Het volgende is de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vereist door artikel 6 I 1 DSGVO.

 • Art. 6 lid 1 s. 1 lit. een DSGVO

Plaats van verwerking

Europese Unie

Bewaartermijn

De bewaartermijn is de periode waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de gespecificeerde verwerkingsdoeleinden. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de verwerking.

Gegevens Ontvangers

Gegevensontvangers Infotext

 • Microsoft Corporation

Gegevensbeschermingsfunctionaris van het verwerkingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de gegevensbeschermingsfunctionaris van het verwerkende bedrijf. https://aka.ms/privacyresponse

Overdracht naar derde landen

Sommige diensten dragen de gegevens die zij verzamelen over naar een ander land. Hieronder vindt u een lijst van de landen waarnaar de gegevens worden overgedragen. Dit kan voor verschillende doeleinden zijn, zoals opslag of verwerking.

Klik hier om het privacy beleid van de gegevensverwerker te lezen https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement.

Klik hier voor een opt-out op alle domeinen van het verwerkingsbedrijf https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings

LinkedIn-ads

Dit is een reclamedienst.

Verwerkingsbedrijf

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Wilton Place, Dublin 2, Ierland

 

Doelstellingen van de gegevensverwerking

Deze lijst geeft het doel van de gegevensverzameling en -verwerking weer. Toestemming is alleen geldig voor de genoemde doeleinden. De verzamelde gegevens kunnen niet worden gebruikt of opgeslagen voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden.

 • Omzetting bijhouden
 • Reclame
 • remarketing
 • optimalisatie

 

Gebruikte technologieën

 • cookies
 • pixels
 • Ad tags

 

Verzamelde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoons)gegevens die door of via deze dienst worden verzameld.

 • IP-adres
 • Gebruikersagentgegevens
 • Apparaat-ID
 • zoekbegrippen
 • Bekeken artikelen
 • Bezochte pagina's
 • Bekeken advertenties
 • Volgelingen
 • Verbindingen
 • Video's bekeken
 • Profielgegevens
 • Advertentie-identificatiecode
 • Informatie over het besturingssysteem
 • Apparaatinformatie

 

 

Juridische grondslag

Het volgende is de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vereist door artikel 6 I 1 DSGVO.

 • Art. 6 lid 1 s. 1 lit. een DSGVO

Plaats van verwerking

Europese Unie

Bewaartermijn

De bewaartermijn is de periode waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de gespecificeerde verwerkingsdoeleinden. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de verwerking.

Gegevens Ontvangers

Gegevensontvangers Infotext

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company
 • LinkedIn Inc

Gegevensbeschermingsfunctionaris van het verwerkingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de gegevensbeschermingsfunctionaris van het verwerkende bedrijf.

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Overdracht naar derde landen

Sommige diensten brengen de verzamelde gegevens over naar een ander land. Hieronder vindt u een lijst van de landen waarnaar de gegevens worden overgedragen. Dit kan voor verschillende doeleinden zijn, zoals opslag of verwerking.

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Klik hier om u af te melden op alle domeinen van het verwerkingsbedrijf https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=en.
Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy te lezen.

Facebook-pixel, Custom Audiences en Facebook-conversie

In ons online aanbod wordt vanwege onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod en voor deze doeleinden het zogenoemde ‘Facebook-pixel’ van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat geëxploiteerd wordt door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of indien u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’).

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en garandeert hiermee dat ze de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming naleven (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Met behulp van Facebook-pixels kan Facebook enerzijds de bezoekers bepalen van ons online aanbod als doelgroep voor advertenties (zogenoemde ‘Facebook-ads’). We gebruiken Facebook-pixels om de door ons geplaatste Facebook-ads alleen aan Facebook-gebruikers te tonen die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde thema’s of producten, die worden bepaald op basis van de bezochte websites) die we naar Facebook verzenden (zogenoemde ‘Custom Audiences’). Met behulp van Facebook-pixels willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-ads overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet storend zijn. Met behulp van Facebook-pixels kunnen we bovendien de effectiviteit van Facebook-ads voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden begrijpen, doordat we kunnen zien of gebruikers zijn omgeleid naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenoemde ‘Conversie’).

De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook. Algemene informatie over de weergave van Facebook-ads in het beleid voor gegevensgebruik van Facebook: https://www.facebook.com/policy. Speciale informatie en gegevens over Facebook-pixels en hoe deze werken, vindt u in het Facebook-helpgedeelte: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van persoonsgegevens door Facebook-pixels en het gebruik van uw gegevens om Facebook-ads weer te geven. Om in te stellen welke soorten advertenties u binnen Facebook te zien krijgt, kunt u de door Facebook opgezette pagina oproepen en daar de instructies volgen bij de instellingen voor reclame gebaseerd op gebruik: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.


Google reCAPTCHA-privacyverklaring

De ALHO-groep gebruikt de functie ‘Google reCAPTCHA’ om ervoor te zorgen dat invoer (formulieren) en paginaweergaven door legitieme gebruikers worden gedaan en niet geautomatiseerd door hacking- of SPAM-tools (robots). Hiervoor worden verschillende sessiegegevens van paginaweergaven (sessies, sessiecookies) en interactiegegevens verwerkt. Deze kunnen op zijn minst indirect naar een bepaalde persoon worden herleid. Een uitgebreide beschrijving van de functionaliteiten en het proces vindt u op https://www.google.com/recaptcha/about/.

De verwerking van uw gegevens met behulp van ‘Google reCAPTCHA’ vindt uitsluitend plaats op basis van de toestemmingsverklaring die is afgegeven op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

De gegevensverwerking door Google zelf en de eventuele daarmee samenhangende gegevensoverdrachten worden door de dienstverlener Google uitgebreid gedocumenteerd in hun gegevensbeschermingsverklaring. Deze is beschikbaar onder: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

5. Nieuwsbrief

Newsletter2Go

Deze website maakt gebruik van Newsletter2Go voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is de Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlijn, Duitsland. Newsletter2Go is een dienst waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het abonnement op de nieuwsbrief worden opgeslagen door ons evenals op de servers van Newsletter2Go in Duitsland.

Gegevensanalyse door Newsletter2Go

Met de hulp van Newsletter2Go kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. We kunnen bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Op deze manier kunnen we onder andere vaststellen, welke links bijzonder populair zijn. Daarnaast kunnen we zien of bepaalde vooraf gedefinieerde acties konden worden uitgevoerd na het openen/aanklikken (conversion-percentage). We kunnen op die manier bijvoorbeeld zien of u een aankoop hebt gedaan nadat u op de nieuwsbrief hebt geklikt.

Newsletter2Go stelt ons ook in staat de ontvangers van de nieuwsbrief onder te verdelen in verschillende categorieën (“clusters”). De ontvangers van de nieuwsbrief kunnen bijvoorbeeld worden onderverdeeld op basis van leeftijd, geslacht of woonplaats. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de respectieve doelgroepen.

Gedetailleerde informatie over de functies van Newsletter2Go vindt u hier: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Als u geen analyse door Newsletter2Go wenst, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief, omdat de ontvangst van de nieuwsbrief zonder bijbehorende analyses niet mogelijk is. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door op het vermelde e-mailadres en de daaropvolgende verzending van de e-mail te klikken.

Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken met effect voor de toekomst. De wettigheid van de gegevensverwerking die reeds zijn uitgevoerd blijft onaangetast door de intrekking van de toestemming.

Opslagtermijn

De gegevens die bij ons worden gedeponeerd ten behoeve van het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen tot het tijdstip dat u de nieuwsbrief opzegt. Dan worden ze zowel op onze servers alsook de servers van Newsletter2Go verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven ongewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Newsletter2Go op: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Sluiten van een overeenkomst voor de bestelgegevensverwerking

We zijn een contract aangegaan met Newsletter2Go, waarin wij Newsletter2Go in dienst nemen de gegevens van onze klanten te beschermen en ze niet door te geven aan derden. Deze overeenkomst kan worden bekeken via de volgende link: https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf.

6. Plug-ins en tools

YouTube

Wij hebben YouTube-video’s opgenomen op onze website, die zijn opgeslagen op http://www.youtube.com (provider: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) en die op onze website kunnen worden bekeken. Het wordt gebruik gemaakt van de geavanceerde privacymodus, waarbij volgens YouTube geen gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Wanneer u een geïntegreerd YouTube-video start, slaat YouTube cookies op uw computer op om informatie over uw gebruikersgedrag te verzamelen. Als u gelijktijdig bent aangemeld bij een product van het YouTube-moederbedrijf Google Inc., kan Google mogelijk uw bezoek aan ons online-aanbod en uw gebruikersgedrag associëren met uw Google-profiel. Ongeacht van een weergave van het geïntegreerde video, wordt bij een bezoek aan een website met een YouTube-video een verbinding met het Google-netwerk ‘DoubleClick’ gemaakt. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten op dit punt en het instellen van opties ter bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaring van Google of YouTube. Deze zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Facebook

We maken momenteel gebruik van social media plug-ins van Facebook. De aanbieder van de plug-in herkent u op onze homepage aan de knoop met de ‘f’. Wanneer u onze site bezoekt, worden er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan de providers van de plug-in. Alleen als u actief op de tekst klikt, de ‘knop’ hierdoor activeert en u zich bij Facebook inlogt/registreert, ontvangt de aanbieder de informatie dat u de bijbehorende website van ons online-aanbod heeft bezocht. Facebook zal volgens eigen informatie in Duitsland het IP-adres onmiddellijk na de verzameling anonimiseren. Door de plug-in te activeren, worden persoonlijke gegevens van u naar Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingshandelingen, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de verzamelde gegevens, het doel van de verwerking en de opslagduur. Wij raden u aan het privacybeleid van Facebook te bekijken via https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Gebruik van Twitter

We maken eveneens gebruik van de service van Twitter en hebben de ‘Social Plug-In’ van Twitter op onze homepage geïntegreerd. De verbinding met Twitter komt echter pas tot stand, als u de knop actief drukt. Alleen wanneer u op de knop heeft gedrukt en/of de functies van Twitter gebruikt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de functie ‘re-tweeten’, worden de door u bezochte pagina’s gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met andere gebruikers. Hierbij worden ook gegevens doorgestuurd naar Twitter.

Wij willen u erop attent maken dat wij geen weet hebben van de inhoud van de verstuurde gegevens noch van het gebruik door Twitter. Meer informatie rondom dit doeleinde en voor het verzamelen en verwerken van gegevens zijn terug te vinden op Twitter, Inc. 1355 Market St. Sweet 900 San Francisco, California 94103, USA: https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacy-shield https://www.privacyshield.gov/European-Businesses. U kunt de privacyinstellingen voor Twitter wijzigen via de accountinstellingen.

Xing

We hebben de knop voor het ‘Xing’-netwerk geïntegreerd op onze internetpagina. Als u de knop actief drukt, wordt kortstondig een verbinding met de servers van XING SE (‘XING’, Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy ) opgebouwd via uw browser. XING slaat geen persoonlijke gegevens op wanneer deze website wordt bezocht. XING slaat in het bijzonder geen IP-adressen op. Meer informatie over de concrete gegevensverzameling is terug te vinden op de website: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de cartografische service Google Maps. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we hebben vermelden op de website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 lit. f AVG.

Zie voor meer informatie over de omgang met gebruikersgevens het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7. Dienstverlener/third-party bedrijven

We huren andere bedrijven en individuen in om deze opgave voor ons uit te voeren. Wij hebben bijvoorbeeld dienstverleners ingehuurd, bepaalde gegevens in onze naam te verwerken zoals bijvoorbeeld de analyse en het onderhoud van onze databases en het onderhoud van onze software en hardware. Wij maken ook gebruik van de hulp van dienstverleners voor de bestelling van producten, ter ondersteuning bij reclamemaatregelen, afhandeling van betalingen (creditcard, automatische incasso en aankoop op rekening) en de algemene klantenservice. Alle serviceproviders en externe bedrijven werken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben met deze dienstverleners, voor zover hiervoor wettelijke voorwaarden bestaan, overeenkomsten gesloten over de gegevensverwerking die voldoen aan de vereisten van artikel 28 van de AVG. Door zorgvuldige selectie en regelmatige controles waarborgen wij dat onze serviceproviders alle organisatorische en technische maatregelen nemen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen.

Einde van de privacyverklaring (stand mei 2019)