Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming op een rijtje

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Diens contactgegevens zijn terug te vinden in de impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Aan de ene kant verzamelen wij de gegevens die u ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden door onze IT-systemen automatisch verzameld tijdens uw bezoek aan onze website. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het paginabezoek). Het verzamelen van deze gegevens geschiedt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om te kunnen waarborgen dat de website vlekkeloos werkt. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Voor dit doel en voor verdere vragen rondom de gegevensbescherming kunt u altijd contact opnemen met ons via het in het impressum vermelde adres. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag geschiedt normaal gesproken anoniem; het surfgedrag kan niet in verbinding worden gebracht met uw persoon. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het navolgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In het privacybeleid informeren wij u over de mogelijkheden hiertoe.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming evenals dit privacybeleid.

Als u gebruik maakt van deze website zullen diverse persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Het onderhavige privacybeleid legt uit, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Bovendien wordt uitgelegd, hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop attent maken dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld tijdens de communicatie per e-mail) hiaten in de veiligheid kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

ALHO Holding GmbH
Hammer 1
51598 Friesenhagen
Achim Holschbach, Horst-Günter Schmidt
Tel.: +49 2294 696- 737
E-Mail: datenverarbeitung@alho.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, e.d.).

SSL- resp. TLS-encryptie

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming bij de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder stuurt, een SSL- resp. TLS-encryptie. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser van "http: //" verandert in "https: //" en het slot-symbool in de adresregel van uw browser.

Als de SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons stuurt, niet worden meegelezen door derden.

Informatie, blokkeren, verwijderen

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie hieromtrent en omtrent de persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met ons via het in het impressum vermelde adres.

Weerspraak tegen reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toesturen van niet uitdrukkelijk gewenste reclame en informatiemateriaal wordt bij deze weersproken. De websitebeheerders behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam.

3. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

We hebben binnen ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming in dienst genomen.

ALHO Holding GmbH
Hammer 1
51598 Friesenhagen

Telefoon: +49 2294 696 - 737
E-mail: datenschutznoSpam@alho.com

 

4. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

Op onze internetpagina’s maken we deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn ertoe bestemd, ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessie-cookies”. Aan het einde van uw bezoek worden ze automatisch verwijderd. Andere cookies blijven achter op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd als een cookie wordt geplaatst en cookies alleen bij wijze van uitzondering toestaan, de uitzondering van cookies voor bepaalde gevallen vastleggen of het algemeen weren evenals het automatisch wissen van de cookies na het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website eventueel worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies die u wenst te gebruiken (bijv. winkelwagenfunctie) mogelijk maken, worden op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch feilloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk vermeld in dit privacybeleid.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt , wordt uw informatie uit het aanvraagformulier inclusief de door u hier vermelde contactgegevens bij ons opgeslagen, om uw aanvraag en eventuele aanvullende vragen te kunnen bewerken. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet met anderen gedeeld.

De verwerking van de door u in het contactformulier ingevulde gegevens geschiedt zodoende uitsluitend op basis van uw toestemming (artikel 6 lid. 1 lit. AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Hiertoe is een informeer bericht per e-mail voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die zijn uitgevoerd tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking van de toestemming.

De door u via het contactformulier meegedeelde gegevens blijven in ons bezit, totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag ervan herroept of het doel voor de gegevensopslag komt te vervallen (bijvoorbeeld na afgeronde bewerking van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven hierdoor onaangetast.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk te maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en aldaar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Browser plug-in

U kunt het opslaan van cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen; wij willen u er echter op attent maken, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u het vastleggen van de door de cookies gegenereerde en op het gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. IP-adres) aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de browser-plugin, welke via de volgende link ter beschikking staat, te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensregistratie

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de registratie van uw gegevens tijdens toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Opdrachtverwerking

We zijn een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Als gevolg hiervan kunnen rapporten worden gegenereerd die informatie over leeftijd, geslacht en interessen van de bezoekers van de site bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of de gegevensregistratie door Google Analytics zoals beschreven onder punt “Bezwaar tegen gegevensregistratie” in zijn geheel te verbieden.

Google Analytics Remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Rmarketing in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Deze functie maakt het mogelijk de met Google Analytics Remarketing gegenereerde advertentiedoelgroepen te verbinden met de cross-device functies van Google AdWordst en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast, afhankelijk van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op een apparaat (bijv. mobiele telefoon), ook worden weergegeven op een van uw andere apparaten (bijv. tablet of computer).

Nadat u uw toestemming hebt gegeven, koppelt Google voor dit doeleinde uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Op die manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde advertentieberichten worden weergegeven op elk apparaat waarmee u zich inlogt bij uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID’s van de gebruiker die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen voor cross-device reclames te definiëren en genereren.

U kunt de cross-device remarketing/targeting permanent verbieden door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren; volg hiervoor de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenvatting van de geregistreerde gegevens in uw Google-account geschiedt uitsluitend op basis van uw toestemming, die u Google heeft verstrekt en ook kunt intrekken (artikel 6, lid 1, lit. a AVG). Voor gegevensregistratie-acties die niet worden samengevoegd met uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), berust de gegevensverzameling op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de anonieme analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de privacybepalingen vindt u in het privacybeleid van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Als onderdeel van Google AdWords maken wij gebruik van het zogenaamde conversion tracking. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt bediend, wordt er een cookie voor de conversion tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die is verzameld met behulp van de conversion-cookie wordt gebruikt om conversion-statistieken te genereren voor AdWords-klanten, die hebben gekozen voor conversion tracking. Klanten krijgen het totaal aantal bezoekers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een van een conversion tracking-tag voorziene site. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik weigeren door de Google Conversion Tracking-cookie via uw internetbrowser en de gebruikersinstellingen eenvoudig te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken van de conversion tracking.

De opslag van “conversion-cookies” is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd als een cookie wordt geplaatst en cookies alleen bij wijze van uitzondering toestaan, de uitzondering van cookies voor bepaalde gevallen vastleggen of het algemeen weren evenals het automatisch wissen van de cookies na het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website eventueel worden beperkt.

6. Nieuwsbrief

Newsletter2Go

Deze website maakt gebruik van Newsletter2Go voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is de Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlijn, Duitsland.

Newsletter2Go is een dienst waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het abonnement op de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Newsletter2Go in Duitsland.

Als u geen analyse door Newsletter2Go wenst, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel wordt er in iedere nieuwsbrief een overeenkomstige link aangeboden. Bovendien kunt u zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

Gegevensanalyse door Newsletter2Go

Met de hulp van Newsletter2Go kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. We kunnen bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Op deze manier kunnen we onder andere vaststellen, welke links bijzonder populair zijn.

Daarnaast kunnen we zien of bepaalde vooraf gedefinieerde acties konden worden uitgevoerd na het openen/aanklikken (conversion-percentage). We kunnen op die manier bijvoorbeeld zien of u een aankoop hebt gedaan nadat u op de nieuwsbrief hebt geklikt.

Newsletter2Go stelt ons ook in staat de ontvangers van de nieuwsbrief onder te verdelen in verschillende categorieën (“clusters”). De ontvangers van de nieuwsbrief kunnen bijvoorbeeld worden onderverdeeld op basis van leeftijd, geslacht of woonplaats. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de respectieve doelgroepen.

Gedetailleerde informatie over de functies van Newsletter2Go vindt u hier: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. a AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. De wettigheid van de gegevensverwerking die reeds zijn uitgevoerd blijft onaangetast door de intrekking van de toestemming.

Opslagtermijn

De gegevens die bij ons worden gedeponeerd ten behoeve van het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen tot het tijdstip dat u de nieuwsbrief opzegt. Dan worden ze zowel op onze servers alsook de servers van Newsletter2Go verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven ongewijzigd.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Newsletter2Go op: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Sluiten van een overeenkomst voor de bestelgegevensverwerking

We zijn een contract aangegaan met Newsletter2Go, waarin wij Newsletter2Go in dienst nemen de gegevens van onze klanten te beschermen en ze niet door te geven aan derden. Deze overeenkomst kan worden bekeken via de volgende link: https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.

7. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Websitebeheerder is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een van onze sites bezoekt die zijn voorzien van een YouTube plug-in, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij ontvangt YouTube de informatie, welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account stelt u YouTube in staat, uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube geschiedt in het belang van een interessante weergave van ons online-aanbod. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 lit. f AVG.

Zie voor meer informatie over de omgang met gebruikersgevens het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de cartografische service Google Maps. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we hebben vermelden op de website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 lit. f AVG.

Zie voor meer informatie over de omgang met gebruikersgevens het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.