Onderwijsinrichtingen bouwen

Bouwen aan de fundamenten van de toekomst

Aan veel gebouwen worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Dit is niet anders voor onderwijsinrichtingen zoals kinderdagverblijven, scholen en hogescholen. De modulaire gebouwen van ALHO halen op dit vlak al jaren bijzonder goede punten. Wie onderwijsgebouwen optrekt met ALHO, apprecieert niet alleen de korte bouwtijden, de vaste termijnen en prijzen,  maar ook de flexibiliteit die alleen modulaire gebouwen kunnen bieden. Precies deze flexibiliteit is bij kinderdagverblijven, scholen en hogeschoolgebouwen het centrale criterium.  Als er bijvoorbeeld een uitbreiding nodig is op basis van schommelende leerlingenaantallen, als nieuwe pedagogische inzichten nopen tot een andere invulling of als nieuwe normen in de dagopvang tot een andere organisatie van de ruimtes leiden, blijkt de flexibiliteit van modulair bouwen een krachtige troef. Leren, spelen, slapen, werken, wassen of eten, onze op maat van de behoeften aanpasbare gebouwen voor kinderopvang en onderwijs bieden alle functies waarin een eigentijdse onderwijsinrichting moet voorzien. En het allerbelangrijkste daarbij is  dat de kinderen, leerlingen, studenten en hun begeleiders zich in deze gebouwen goed moeten voelen. Daarom besteden we de grootste aandacht aan het gebruik van kwalitatief hoogwaardige, goedgekeurde grondstoffen en bouwmaterialen. Daarvoor staan we bij ALHO garant, met onze naam en met onze talrijke kwaliteitslabels.
 

Onderwijsinrichtingen bouwen

Aan veel gebouwen worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Dit is niet anders voor onderwijsinrichtingen zoals kinderdagverblijven, scholen en hogescholen. De modulaire gebouwen van ALHO halen op dit vlak al jaren bijzonder goede punten. Wie onderwijsgebouwen optrekt met ALHO, apprecieert niet alleen de korte bouwtijden, de vaste termijnen en prijzen,  maar ook de flexibiliteit die alleen modulaire gebouwen kunnen bieden. Precies deze flexibiliteit is bij kinderdagverblijven, scholen en hogeschoolgebouwen het centrale criterium.  Als er bijvoorbeeld een uitbreiding nodig is op basis van schommelende leerlingenaantallen, als nieuwe pedagogische inzichten nopen tot een andere invulling of als nieuwe normen in de dagopvang tot een andere organisatie van de ruimtes leiden, blijkt de flexibiliteit van modulair bouwen een krachtige troef. Leren, spelen, slapen, werken, wassen of eten, onze op maat van de behoeften aanpasbare gebouwen voor kinderopvang en onderwijs bieden alle functies waarin een eigentijdse onderwijsinrichting moet voorzien. En het allerbelangrijkste daarbij is  dat de kinderen, leerlingen, studenten en hun begeleiders zich in deze gebouwen goed moeten voelen. Daarom besteden we de grootste aandacht aan het gebruik van kwalitatief hoogwaardige, goedgekeurde grondstoffen en bouwmaterialen. Daarvoor staan we bij ALHO garant, met onze naam en met onze talrijke kwaliteitslabels.