Onze doelstellingen

Verantwoordelijkheid voor klanten, medewerkers en de regio

ALHO - dat past! Onze naam is niet alleen een synoniem van hoogwaardige kwaliteit van onze producten in de modulaire bouwwijze en voor een bedrijf dat voortdurend evolueert, maar ook voor verantwoorde acties en omgang met alle partijen die bij het product zijn betrokken: Klanten, leveranciers, medewerkers en het milieu.

De tevredenheid van klanten, medewerkers en partners bepaalt het succes van ons bedrijf. Om deze reden willen we bij ALHO ons samen doelgericht en efficiënt verder ontwikkelen, zodat we de winstgevendheid van het bedrijf gestaag kunnen verhogen ten voordele van iedereen. De aspecten van arbeidsveiligheid en milieubescherming zijn een integraal onderdeel van ons concept.

We stimuleren creativiteit, de rijkdom aan ideeën voor intelligente oplossingen en creëren zo ruimte voor de voortdurende verbetering van onze producten en processen.

Onze doelen

Op basis van onze doelstellingen worden concrete doelen voor elk boekjaar opgesteld. Deze bedrijfsdoelen worden beschouwd als een leidraad voor alle afdelingen bij ALHO en zijn bindend voor ons dagelijks werk. De mate waarin de doelen worden behaald bepaalt de tevredenheid van onze klanten en zodoende het succes van ons bedrijf.

Onze doelen

Op basis van onze doelstellingen worden concrete doelen voor elk boekjaar opgesteld. Deze bedrijfsdoelen worden beschouwd als een leidraad voor alle afdelingen bij ALHO en zijn bindend voor ons dagelijks werk. De mate waarin de doelen worden behaald bepaalt de tevredenheid van onze klanten en zodoende het succes van ons bedrijf.

50 jaar ALHO-modulaire bouwwijze

“Betrouwbaarheid, partnerschap en niet op de laatste plaats
consequente klantgerichtheid onderscheiden
ALHO. Vroeger net zoals heden.”

Albert Holschbach, oprichter van de ALHO Group

Tevreden klanten

We willen onze klanten het best mogelijke voordeel bieden door een betrouwbare partner te zijn en deskundig en individueel advies te geven en onze overtuigende service en dienstverlening te bieden. We bereiken dit met de garantie en het naleven van vaste deadlines, een kwaliteitsniveau dat overeenkomt met de wensen van de klant, evenals innovatieve en flexibel vormgegeven producten. We verplichten ons ertoe te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en hechten veel waarde aan ons kwaliteits- en veiligheidsmanagement.

Competente medewerkers

Hoogachting en respect bepalen onze omgang met onze medewerkers. We willen iedereen - ongeacht baan en functie - een hoge mate van sociale zekerheid bieden. Door middel van vervolgonderwijs en trainingsmaatregelen stimuleren wij de persoonlijke en professionele ontwikkeling. We zorgen voor goede arbeidsomstandigheden in strikte overeenstemming met de ARBO-voorschriften. We bieden de voorwaarden waardoor onze werknemers actief kunnen deelnemen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en zo de veiligheid en gezondheid op de werkplek samen met ons verder te ontwikkelen. Als onderdeel van ons bedrijfsinterne gezondheidsmanagement verbeteren we voortdurend de  arbeidsomstandigheden en bieden aantrekkelijke aanbiedingen rond de onderwerpen gezondheid en welzijn op de werkplek. We moedigen onze medewerkers aan, vroeg deel te nemen aan het besluitvormingsproces met hun eigen ideeën en creativiteit.

Betrouwbare partners

We werken op partnerschapsbasis samen met onze leveranciers en onderaannemers en communiceren open en eerlijk. In het belang van de gezamenlijke kwaliteitswaarborg en klanttevredenheid willen we onze processen verder ontwikkelen samen met onze partners. Daarbij zorgen we ervoor dat de ALHO-richtlijnen met betrekking tot gezondheid en veiligheid op de werkplek en de milieubescherming ook worden geïmplementeerd door onze leveranciers en onderaannemers.

Geoptimaliseerde processen

Efficiënte processen van klantcontact via projectuitvoering tot en met de acceptatie worden gedefinieerd in ons managementsysteem. Door middel van de gedefinieerde standaarden zorgen we voor een reproduceerbare en  transparante dienstverlening voor onze klanten. Wij bereiken de continue verbetering van onze processen door de consistente toepassing van de methodische benadering Lean Management. Kwaliteit, productiviteit en klantgerichtheid staan hierbij centraal. In het kader van het beheersen van onze processen hechten wij ook belang om het gebruik van ressources, zoals grondstoffen, materialen, producten of energie, efficiënt te maken. Ons energiebeheersysteem dat in het complete bedrijf tot inzet komt, helpt ons om dit te doen.

Toekomstgerichte gebouwen

Ons doel is om gebouwen voor onze klanten te ontwikkelen en te bouwen die milieuvriendelijk, energie-efficiënt en zeer vooruitstrevend zijn en die onze klanten een veilige langetermijninvestering  bieden. De zelfdragende skeletconstructie van staalframe waarborgt een langdurige flexibiliteit. Toepassingsveranderingen kunnen zeer eenvoudig geïmplementeerd worden. Met gestandaardiseerde processen en gesystematiseerde en gecatalogiseerde gedetailleerde oplossingen, bieden we onze klanten reproduceerbare kwaliteit en bijzonder economische gebouwconcepten. Onze modulaire bouwwijze is gebaseerd op de ongeëvenaarde kwaliteiten van het  duurzame materiaal staal. Bijna geen ander bouwmateriaal is zo goed geschikt voor het duurzaam bouwen. De lage vraag naar primaire grondstoffen en de energiebesparende productie van bouwproducten van staal beschermen de natuurlijke ressources van onze aarde en ontzien het milieu. Life Cycle Cost-afwegingen getuigen van de duurzaamheid van ALHO-gebouwen.

Sociaal engagement

Als een familiebedrijf met meer dan 50 jaar traditie, voelen wij ons verbonden met onze bedrijfslocaties en als een van de grootste werkgevers hebben we een hoge verantwoordelijkheid voor de mensen in onze regio. Daarom zijn we sterk betrokken bij sociale, milieu- en sociaal-politieke aangelegenheden. Het betekent ook dat we “duurzaam” voldoen aan de milieueisen en aan wettelijke en officiële vereisten. Onze sociale betrokkenheid kent vele facetten. Meer dan 45 jonge mensen zijn momenteel bezig met het afronden van hun opleiding bij ALHO. We hebben in de toekomst geïnvesteerd met ons ALHO -opleidingscentrum - een leerwerkplaats waar een opleiding tot constructiemecanicien binnen het eigen bedrijf mogelijk is.

Toekomstgerichte gebouwen

Ons doel is om gebouwen voor onze klanten te ontwikkelen en te bouwen die milieuvriendelijk, energie-efficiënt en zeer vooruitstrevend zijn en die onze klanten een veilige langetermijninvestering  bieden. De zelfdragende skeletconstructie van staalframe waarborgt een langdurige flexibiliteit. Toepassingsveranderingen kunnen zeer eenvoudig geïmplementeerd worden. Met gestandaardiseerde processen en gesystematiseerde en gecatalogiseerde gedetailleerde oplossingen, bieden we onze klanten reproduceerbare kwaliteit en bijzonder economische gebouwconcepten. Onze modulaire bouwwijze is gebaseerd op de ongeëvenaarde kwaliteiten van het  duurzame materiaal staal. Bijna geen ander bouwmateriaal is zo goed geschikt voor het duurzaam bouwen. De lage vraag naar primaire grondstoffen en de energiebesparende productie van bouwproducten van staal beschermen de natuurlijke ressources van onze aarde en ontzien het milieu. Life Cycle Cost-afwegingen getuigen van de duurzaamheid van ALHO-gebouwen.

Sociaal engagement

Als een familiebedrijf met meer dan 50 jaar traditie, voelen wij ons verbonden met onze bedrijfslocaties en als een van de grootste werkgevers hebben we een hoge verantwoordelijkheid voor de mensen in onze regio. Daarom zijn we sterk betrokken bij sociale, milieu- en sociaal-politieke aangelegenheden. Het betekent ook dat we “duurzaam” voldoen aan de milieueisen en aan wettelijke en officiële vereisten. Onze sociale betrokkenheid kent vele facetten. Meer dan 45 jonge mensen zijn momenteel bezig met het afronden van hun opleiding bij ALHO. We hebben in de toekomst geïnvesteerd met ons ALHO -opleidingscentrum - een leerwerkplaats waar een opleiding tot constructiemecanicien binnen het eigen bedrijf mogelijk is.