Duurzame gebouwen in systeembouw

Wat het betekent om duurzaam te bouwen

Duurzaam bouwen betekent dat we holistisch naar het gebouw kijken, van de planning tot het gebruik van hulpbronnen en het energiezuinig gebruik. Hierbij ligt in alle fasen de focus op het zo efficiënt en duurzaam mogelijk combineren van de belangen van milieu, maatschappij en economie. Het duurzaam bouwen van gebouwen wordt echter vaak alleen geassocieerd met de energie-efficiëntie in het beheer en het gebruik van het gebouw en de levensfasen ervoor en erna worden buiten beschouwing gelaten. Vooral de productie van bouwmaterialen en de bouw en afbraak van een gebouw verbruiken echter grote hoeveelheden energie. Een aanpak die gebaseerd is op de hele levenscyclus – van integrale planning tot productie, gebruik, meerdere bestemmingsveranderingen en afbraak – en het minimaliseren van het energie- en hulpbronnenverbruik is daarom zinvol voor het evalueren van duurzaam bouwen.

Als bedrijvengroep zijn onze acties gebaseerd op de drie aspecten van Greenbuilding, die gebaseerd zijn op de drie pijlers van duurzaamheid. Deze aspecten zijn gebaseerd op het idee dat duurzame ontwikkeling alleen kan worden bereikt als ecologische, economische en sociale doelstellingen evenveel gewicht krijgen en tegelijkertijd worden geïmplementeerd. We moeten dit implementeren in het plannings- en bouwproces en voortdurend vooruitdenken om de duurzame ontwikkeling in de bouwsector te bevorderen en een voorbeeld te stellen voor het verantwoord gebruik van hulpbronnen.

De drie aspecten van Greenbuilding

De drie aspecten van Greenbuilding begeleiden ons bij ons dagelijks werk in alle stappen van de toeleveringsketen, van de aanschaf van grondstoffen tot het voltooide gebouw. Hieronder leggen wij uit hoe ecologische, economische en sociale duurzaamheid er in ons bedrijf uitziet.

 

Het ecologische aspect heeft betrekking op de bescherming van het milieu en de natuur. Voor de bouwsector betekent dit het verkleinen van de CO2-voetafdruk van haar gebouwen, bijvoorbeeld door het gebruik van milieuvriendelijke materialen en het bewust omgaan met eindige grondstoffen.

De economie beschouwt alle levensfasen van een gebouw in termen van hun efficiëntie. Dit betekent dat enerzijds lean production wordt gebruikt om efficiënt met grondstoffen om te gaan en verspilling wordt vermeden, en anderzijds algemeen kostenbeheer met behulp van levenscycluskostenanalyse de kostenefficiëntie van een bouwproject moet garanderen.

De derde pijler richt zich op sociale duurzaamheid en daarmee op de mens als gebruiker van het gebouw. Het verwijst naar comfort, hierbij spelen sociale waarden zoals gezond leven, kwaliteit van leven en esthetisch ontwerp een rol. Aspecten als toegankelijkheid en veiligheid voor gebruikers zijn niet minder belangrijk.

Aspecten van de ecologische kwaliteit van modulaire gebouwen

Ruimtegebruik

Om een ​​zo lang mogelijke levensduur van een gebouw te bereiken, moet een gebouw hergebruikt kunnen worden. Door het meervoudig hergebruik van gebouwen wordt de benodigde ruimte voor nieuwbouw verminderd. Eén van de essentiële criteria voor modulaire gebouwen: Ze zijn zeer flexibel dankzij hun vrijdragende stalen structuur met niet-dragende binnenwanden en kunnen worden aangepast, vergroot, verkleind of herbestemd.

Bouwmethode

Het basisprincipe van lean production is het beperken van verspilling. Door procesoptimalisatie en harmonisatie bij de prefabricage van de modules worden alle middelen – materialen, personeel en energie – optimaal benut. Dit vermindert het gebruik van hulpbronnen met 36% en het afval met 70% in vergelijking met de conventionele bouw. Door de hoge mate van prefabricage van de modules wordt bovendien de impact op het milieu door vuil, geluid en bouwafval op de bouwplaats tot een minimum beperkt. In cijfers betekent dit: tot 20% minder bouwverkeer en een reductie van geluid en bouwstof tot 50%.

Bouwmaterialen

Staal is wereldwijd het meest gerecyclede materiaal. Zo wordt 99% van het constructiestaal gerecycled, waarvan 88% door het omsmelten en verwerken tot nieuw staal. Je kunt dus stellen dat tegenwoordig vrijwel elk staalproduct – en dus ook de basisconstructie van de stalen modules – al een gerecycled product is. Door staalrecycling wordt alleen al in Duitsland ruim 20 miljoen ton CO2 per jaar vermeden. Dit is evenveel als Berlijn in een jaar uitstoot.

Energie-efficiëntie

Dankzij integrale planning worden modulaire gebouwen ontworpen voor een optimale energie-efficiëntie. Modulaire gebouwen kunnen worden gerealiseerd vanaf de KfW 55-norm tot energieplus-gebouwen. In het kader van de campagne '100 energieplus-huizen voor Dortmund' werden aan de Phoenixsee in Dortmund 17 woongebouwen gebouwd die meer energie produceren dan ze verbruiken - en een modulair kinderdagverblijf dat uiteraard aan dezelfde energiebehoeften voldoet. In samenwerking met een ingenieursbureau voor warmte- en energietechnologie creëerde ALHO het concept voor het energieplus-huis. De doelstelling om een ​​energieoverschot van 1.000 kWh/jaar te produceren werd zelfs overschreden.

Recycling

Als een modulair gebouw niet langer nodig is, kan het volledig worden afgebroken en vervolgens in de fabriek worden gedemonteerd tot recyclebare materialen. Dit betekent dat ongeveer 90% van alle materialen gerecycled en hergebruikt kunnen worden als grondstof.

Aspecten van de economische kwaliteit van modulaire gebouwen

Investeringskosten

Anders dan bij het conventionele planningsproces zijn bij de integrale planning gebouw en gebouwtechniek nauwkeurig op elkaar afgestemd. Naast de bouwkundige en technische aspecten en gespecialiseerde vakgebieden wordt ook rekening gehouden met alle levenscycli van het gebouw, maar ook met kosten, gebruikerscomfort en ecologie.

Demontagekosten

De modulaire bouwmethode voldoet aan het principe van de ‘Circular Economy’. Dit maakt het mogelijk om een modulair gebouw te demonteren zonder resten achter te laten door het in zijn afzonderlijke modules te demonteren. Deze kunnen vervolgens op een andere locatie als ‘mobiel vastgoed’ weer worden samengevoegd – of de modules kunnen worden teruggestuurd naar de fabriek.

Aspecten van de sociale kwaliteit van modulaire gebouwen

Gezond wonen

Modulaire gebouwen overtuigen door maximaal gebruikscomfort en een prettige woon- en werkomgeving. De geoptimaliseerde isolatie zorgt voor een aangename kamertemperatuur: weldadig warm in de winter en aangenaam koel in de zomer. Het dubbelschalige wand- en plafondsysteem zorgt voor een verhoogde geluidsisolatie en de beste akoestiek. Kamerhoge ramen brengen veel daglicht binnen in het gebouw en zorgen voor een gevoel van welzijn. Bij de constructie van modulaire gebouwen van ALHO worden in principe alleen op kwaliteit geteste materialen van Duitse merkfabrikanten gebruikt - dit biedt veiligheid en zorgt voor een hoge binnenluchtkwaliteit.

Toegankelijkheid

Uiteraard kunnen modulaire gebouwen ALHO barrièrevrij volgens DIN worden gepland. Onze klanten hebben in ons eigen planningsteam toegang tot DIN-gecertificeerde gespecialiseerde planners voor barrièrevrij bouwen.

ALHO systeembouw – duurzaam gecertificeerd door de DGNB!

De Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB e.V., is een organisatie met als missie het ontwikkelen en promoten van manieren en oplossingen voor duurzame planning, constructie en gebruik van gebouwen. De basis van de DGNB is de vereniging met circa 1.200 leden, waaronder ALHO.

ALHO ondersteunt de waarden en principes van de DGNB en wil door middel van lidmaatschap graag een bijdrage leveren aan het thema duurzaamheid in de bouw. De DGNB zet zich in om het publieke bewustzijn over duurzaam bouwen te vergroten. Daarom certificeert de DGNB gebouwen die het bewijs leveren van de duurzaamheid van het gebouw. Bij ALHO werd niet slechts één gebouw bekroond, maar kreeg een heel bouwsysteem het meervoudig certificaat van DGNB in goud als bewijs van duurzaam bouwen.

Het DGNB-certificeringssysteem voor duurzaam bouwen dient om de duurzaamheid van gebouwen en wijken objectief te beschrijven en te beoordelen. Bij DGNB-gecertificeerde gebouwen wordt de kwaliteit integraal beoordeeld over de gehele levenscyclus van het gebouw. Het systeem houdt rekening met alle essentiële aspecten van duurzaam bouwen en de duurzaamheid van gebouwen. Naast de thema’s ecologie, economie, sociaal-culturele en functionele aspecten uit het drie-pijler-model worden ook de gebieden techniek, processen en locatie geëvalueerd.

De DGNB kent het ‘Gütesiegel Nachhaltiges Bauen’ (Kwaliteitszegel Duurzaam Bouwen) toe in de kwaliteitsniveaus platina, goud, zilver en brons. ALHO heeft met zijn bouwsysteem meerdere gouden certificaten ontvangen.