Bouwfysica in de modulebouw

Optimale eigenschappen

De bouwfysische eigenschappen van modulaire gebouwen doen geenszins onder voor die van traditioneel opgetrokken gebouwen. Zowel de brandveiligheid als de geluids- en warmte-isolatie worden volgens de voorgeschreven of gewenste waarden voor de systeembouw gerealiseerd. Hierdoor voldoen deze gebouwen altijd aan de respectieve, plaatselijk geldende normen. 

Brandveiligheid

De plaatselijk geldende voorschriften en normen inzake brandveiligheid, bijvoorbeeld de DIN 4102, worden altijd nageleefd in de gestandaardiseerde modulaire gebouwen van ALHO. Zo kunnen brandveiligheidsklassen tussen F30 en F120 worden gerealiseerd. De resultaten worden door eigen, permanent uitgevoerde brandtests evenals door onafhankelijke rapporten van erkende keuringsinstituten voor de brandveiligheid bevestigd.

Warmte-isolatie

De modulaire gebouwen van ALHO voldoen inzake warmte-isolatie uiteraard aan alle eisen van de geldende plaatselijke normen met een overeenkomstig hoge isolerende waarde voor de bouwelementen. De integratie van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnethermie, fotovoltaïek of warmtekrachtkoppeling is ook in de modulebouw probleemloos mogelijk.

Geluidsisolatie

De modulaire gebouwen van ALHO beschikken over een zeer goede systeemgerelateerde geluidsisolatie. Door het dubbele wand- en plafondsysteem wordt vlot voldaan aan de geluidsisolatie-eisen. De in modulaire gebouwen gemeten geluidsisolatiewaarden zijn zelfs veel beter dan de wettelijk voorgeschreven waarden, zowel op het niveau van het dak-vloergeheel als op dat van de tussenwanden.

Binnenluchtkwaliteit

Mensen verblijven gemiddeld tot 90 % van de dag in binnenruimtes. Voor het algemene welzijn en in het kader van de preventieve gezondheidszorg speelt de kwaliteit van de binnenlucht dan ook een cruciale rol. Bij modulaire gebouwen van ALHO worden uitsluitend gekeurde en emissiearme materialen gebruikt. De VOC- en TVOC-waarden in de modulebouw van ALHO liggen veel lager dan de geldende richtwaarden en de gebruikelijke binnenluchtconcentraties.