Onze strategie voor duurzaamheid in de bouw

Verantwoordelijkheid nemen voor het milieu

Als een familiebedrijf dat al tientallen jaren bestaat en groeit, beschouwen we duurzaam handelen als een elementair onderdeel van onze verantwoordelijkheid jegens de samenleving en vooral de regio rond ons hoofdkantoor in het noorden van Rijnland-Palts en onze vestigingen in heel Duitsland. We zijn voortdurend op zoek naar innovatieve en ecologische oplossingen in alle onderdelen van het bedrijf en zijn ervan overtuigd dat dit een aanzienlijk deel van ons succes is, waardoor we als bedrijf optimistisch naar de toekomst kunnen kijken.

Onze duurzaamheidsdoelen

We willen duurzaamheid belichamen: Alle acties en beslissingen zijn gebaseerd op de drie pijlers ecologie, economie en sociaal. Deze drie dimensies van duurzaamheid zijn terug te vinden in de hele toeleveringsketen en omvatten aspecten als het behoud van hulpbronnen, recycling en energie-efficiëntie. Binnen de ALHO Groep zijn de eerste duurzaamheidsdoelen al bereikt of geïnitieerd, waaronder:  

 

Het gebruik van 100% groene stroom binnen de hele groep: Hierdoor is de ecologische voetafdruk van het bedrijf al met ongeveer 25 procent verkleind.

 

De besparing in CO2-equivalenten van circa 80% op de administratieve en productielocaties: Dit doel moet tegen 2025 worden bereikt door middel van energiebesparende moderniseringsmaatregelen. 

 

E-laadpalen op de parkeerplaatsen voor medewerkers. 

Hoe we deze doelen willen verwezenlijken

De vakgroep ‘Duurzaamheid’

In 2021 heeft de ALHO Groep de ‘vakgroep Duurzaamheid’ opgericht, die zich uitsluitend bezighoudt met problemen met betrekking tot alle duurzaamheidsvraagstukken van producten en projecten.

DE TAAKGEBIEDEN VAN DE VAKGROEP ‘DUURZAAMHEID’ OMVATTEN:

LEVENSCYCLUSANALYSES

De berekening van levenscyclusanalyses van onze producten

CERTIFICERINGEN

Het aanvragen van BNB- en DGNB-certificeringen voor onze bouwmethode

OPLEIDING

Het informeren en opleiden van medewerkers in het omgaan met duurzaamheidsvraagstukken

ONTWIKKELING

De verdere ontwikkeling van de ALHO systeembouw, zoals de nieuwe hybride bouwmethode en het gebruik van groen staal

De kerngroep ‘Duurzaamheid@ALHO’

De transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving is een enorme opgave. ​In eerste instantie denken we aan milieubescherming, CO2-reductie of het vermijden van afval, maar er komen nog veel meer onderwerpen bij kijken: diversiteit, openheid en de toegevoegde waarde van onze economische activiteiten. Een team van acht personen uit alle bedrijven van de ALHO Groep, ALHO, FAGSI en ProContain maakt hier werk van met ideeën, projecten en acties of alledaagse beslissingen voor een duurzame levensstijl. 

DE TAAKGEBIEDEN VAN DE KERNGROEP ‘DUURZAAMHEID@ALHO’ OMVATTEN:

CSR-RAPPORTAGE

Duurzaamheidsrapportages opstellen (bijv. CSR-rapportages)

DOELEN

Doelen definiëren en de basis leggen voor duurzaamheid voor de ALHO Groep

PROJECTEN

Projecten initiëren om duurzaamheidsdoelen te bereiken

Sociale verantwoordelijkheid nemen

Naast het verantwoord omgaan met onze hulpbronnen is het voor ons als ALHO-bedrijvengroep belangrijk om sociale verantwoordelijkheid te nemen in onze bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketens. We laten ons hierbij leiden door internationale richtlijnen en principes met als doel duurzame toeleveringsketens op te bouwen die de mensenrechten en milieunormen respecteren en handhaven.

 inzake de omgang met mensenrechten en milieurisico's

Nu downloaden

Meldkanaal voor overtredingen van de Duitse wet op due dilligence in de supply chain (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG)

De ALHO-bedrijvengroep is onderworpen aan de wettelijke verplichtingen van de Duitse wet op due dilligence in de supply chain (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG), die tot doel heeft de bescherming van de mensenrechten en het milieu in wereldwijde toeleveringsketens te verbeteren. Om mogelijk plichtsverzuim met betrekking tot mensenrechten en milieubescherming te signaleren, heeft de ALHO Groep een Meldpunt opgezet en het advocatenkantoor Heuking Kühn Lüer Wojtek (HKLW) opdracht gegeven om relevante meldingen te ontvangen en te verwerken.

Naar het meldkanaal LkSG