Modulaire gebouwen voor de woningbouw

Serieel, driedimensionaal, industrieel en individueel

De Duitse regering definieert wonen als een basisbehoefte van de mens. Goede normen in de woningbouw en gezonde steden bepalen in hoge mate de levenskwaliteit en dragen bovendien bij tot een goed sociaal klimaat in onze maatschappij. De vraag naar woningen, met name in de hoogbouw, groeit gestaag in de Duitse stedelijke agglomeraties. Als bovendien de demografische evolutie in acht wordt genomen, zijn er in de hoogbouw innovatieve concepten met flexibele ruimtestructuren vereist, waarbij ook de gebruiksfunctie kan worden aangepast. Vandaag gezinswoningen, morgen studentenkamers, overmorgen seniorenflats: precies deze mogelijkheden bieden onze modulaire gebouwoplossingen voor de hoogbouw. Alle plattegronden zijn gebaseerd op een economisch moduleraster, springen efficiënt om met de beschikbare ruimte en kunnen aan alle specifieke woningafmetingen en de sociale woningbouw worden aangepast.

Rendabel op lange termijn

Een analyse van de levenscycluskosten bepaalt de kosten die een gebouw gedurende zijn volledige levenscyclus met zich meebrengt. Op dit gebied kan de modulebouw van betekenis zijn voor de hoogbouw omdat de gebouwen dankzij hun niet-dragende binnenwanden altijd voor een ander doel kunnen worden gebruikt. Zelfs ontmantelen of verplaatsen is mogelijk. De levenscycluskosten van de gebouwen zijn dus vrij laag. In tegenstelling tot conventionele bouwwijzen bieden onze modulaire gebouwen zekerheid inzake de uitvoeringstermijn en de prijs. De oorspronkelijke investering is verzekerd, ongeacht de maatschappelijke ontwikkeling op middellange en lange termijn. Vandaag gezinswoningen, morgen studentenkamers, overmorgen seniorenflats: precies deze mogelijkheden bieden onze modulaire gebouwoplossingen voor de hoogbouw.

De 'modulebouwdoos'

Samen met architecten gespecialiseerd in hoogbouwwoningen, heeft ALHO plattegronden voor appartementen met één tot vier kamers ontworpen. De afzonderlijke wooneenheden worden tot grotere wooncomplexen samengevoegd. Torenflats, dat wil zeggen gebouwen met centrale ontsluiting, combineren een aantrekkelijke architectuur met een - qua ingenomen oppervlak -geoptimaliseerd ruimtelijk concept. Wooneenheden met een verschillende grootte zijn rond een centrale ontsluitingszone geplaatst. Het concept biedt echter voldoende ruimte om voor iedereen toegankelijk te blijven. Ongeacht of het nu microwoningen of gezinswoningen zijn, de afzonderlijke wooneenheden met uiteenlopende volumes kunnen ook tot grotere gehelen worden gecombineerd, bijvoorbeeld tot een gebouwencomplex met centrale binnenplaats. Uiteraard is een vlot toegankelijke uitvoering mogelijk; deze bevordert het intergenerationele en inclusieve samenleven.

Vragen over hoogbouw?

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.