Bouwfysische waarden die overtuigenDe bouwfysische eigenschappen van modulebouw doen niet onder voor die van massieve bouw. Zowel de statica en brandbeveiliging, als de geluids- en warmte-isolatie worden gerealiseerd met de voorgeschreven en gewenste waarden.

Warmte-isolatie

Koudebruggen van het dragende staalskelet worden bij modulebouw door de buitenisolatie uitgesloten. Op die manier is een verbruik van primaire energie mogelijk, gaande tot waarden van laag-energiehuizen of passiefhuizen. Containerbouw voldoet aan de geldende eisen voor tijdelijke gebouwen.

Brandveiligheid tot F120

De hoofdbouwmaterialen van de modules worden geclassificeerd in brandklasse A2 (niet brandbaar). Alle onderdelen van de dragende stalen constructie zijn minstens bekleed met dubbellaagse gipsplaten, bij hogere eisen met brandwerende platen. Daarmee kunnen brandweerstandklassen tussen F30 en F90 tot en met F120 worden bereikt. Deze waarden werden d.m.v. brandtesten onderzocht, geattesteerd en aangetoond door onafhankelijke brandbeveiligingsrapporten van gerenommeerde instituten.

Uitstekende geluidsisolatie

Op basis van hun systeem beschikken modulegebouwen over een zeer goede geluidsisolatie. Doorslaggevend voor de behaalde mate aan geluidsisolatie zijn het type beplating, het ertussen aangebrachte isolatiemateriaal en de afstand van de beplating. Door de systeemgerelateerde dubbele wandopbouw bij de modulevoegen kunnen de eisen op het gebied van geluidsisolatie met geringere diameters worden bereikt dan bij massieve bouw.

Statica

De statica is gebaseerd op een vrij dragende staalskeletconstructie, waarbij de belasting via de hoeksteunen wordt opgevangen als puntlast. Aangezien alle staalmodules een identiek basisprincipe volgen, heeft ALHO voor alle belangrijke systemen gestandaardiseerde statica laten ontwikkelen en keuren. Gestandaardiseerde statica dient ertoe dat de statica bij gelijkblijvende randvoorwaarden, die steeds op dezelfde manier worden toegepast, niet telkens opnieuw opgesteld en gecontroleerd hoeft te worden. Hierbij wordt rekening gehouden met alle factoren die invloed kunnen hebben op de statica, bijv. geometrische gegevens, weersinvloeden of onderconstructie. De goedgekeurde gestandaardiseerde statica verkort de vergunningsprocedure, omdat de meest tijdrovende controleprocedure van de statische berekeningen wegvalt.