Antwoorden met betrekking tot de staalmodulebouw

Hoe wordt de systeembouw van ALHO in het bouwverordeningsrecht behandeld?

Vaak is er onzekerheid over hoe een type systeembouw zoals de staalmodulebouw in het bouwverordeningsrecht wordt behandeld. Omdat gebouwen van staalmodules, zoals ALHO ze bouwt, duurzame gebouwen zijn, worden de gebruikelijke bouwvoorschriften toegepast die ook voor conventionele bouwwijzen gelden. Daarom zijn de eisen ook volledig te vergelijken met die van de massiefbouw. Ongetwijfeld heeft de modulaire bouwwijze door de typegeteste statica, de beschikbare rapporten inzake brandveiligheid en de veelvuldige, jarenlang beproefde regeldetails het grote voordeel, dat de goedkeuringsfase, meer bepaald het behandelen van de bouwvergunning voor het modulaire gebouw, hierdoor aanzienlijk wordt verkort. Antwoorden op de veelgestelde vragen over de modulaire bouwwijze vindt u hieronder.

Wat is het verschil tussen een container en een module?

Solide zoals 'steen op steen', maar dan veel sneller en flexibeler: modulaire gebouwen zijn in de eerste plaats bedoeld als een permanente oplossing en dus als een duurzaam en slim alternatief voor de traditionele bouwwijze. In principe is modulair bouwen ideaal voor alle types van nieuwbouw, uitbreiding of verhoging. Modulaire gebouwen van ALHO zijn niet alleen geperfectioneerd op het vlak van de constructie, maar ook energetisch geoptimaliseerd en architectonisch aantrekkelijk. Aan de buitenzijde vallen ze niet te onderscheiden van traditioneel opgetrokken gebouwen.

In tegenstelling tot duurzame modulaire gebouwen bieden containergebouwen bestaande uit systeemcontainers voornamelijk een oplossing voor tijdelijke ruimtebehoeften. Daarbij worden gestandaardiseerde units tot gebouwen samengevoegd. De architectonische vormgeving van containergebouwen is evenwel - het individuele kleurenpalet niet te na gesproken - onderworpen aan beperkingen, waarbij de skeletconstructie, de plaatstalen gevel en de gestanste ramen altijd zichtbaar zijn.

Is de kwaliteit van een modulair gebouw vergelijkbaar met die van een traditioneel gebouw?

Het verhelpen van gebreken is duidelijk kostenpost nummer één in de bouw. Bij traditioneel bouwen ontstaan deze gebreken vooral door een slechte coördinatie van de diverse bouwvakken op de bouwplaats, evenals door een ontoereikende kwaliteitszorg.

Modulaire gebouwen ontstaan daarentegen onder stabiele gunstige omstandigheden in industriële productiehallen. Hier kunnen alle werkzaamheden optimaal gecoördineerd en op elkaar afgestemd worden. Bovendien worden er niet alleen permanent interne kwaliteitscontroles uitgevoerd maar is er ook een externe controle door onafhankelijke keuringsinstituten. Beproefde detailoplossingen, gestandaardiseerde processen en een permanente bewaking garanderen de hoge kwaliteit van het tot 90 % geprefabriceerde modulaire gebouw.

Wat is het voordeel van de industriële bouw?

De modulaire gebouwen worden op industriële wijze geproduceerd. Dit biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van de traditionele bouwwijzen. Kortere bouwtijden dankzij parallel verlopende processen en een weersonafhankelijke productie, plus de hiermee samenhangende mogelijkheden om de gebouwen vroeger in gebruik te nemen en snellere herfinancieringen zorgen voor een bijzonder interessant financieel voordeel.

De hoge productkwaliteit wordt gewaarborgd door het gebruik van hoogwaardige grondstoffen, gestandaardiseerde processen, de weersonafhankelijke productie en de regelmatige interne en externe controles. Bovendien is de modulebouw een erkend duurzame bouwwijze. Door de industriële productieprocessen gaan in onze fabrieken geen materialen verloren. Ook op de bouwplaats wordt geen extra afval geproduceerd en wordt de belasting van het milieu door lawaai, stof, bouwplaatsafval en andere factoren die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoveel mogelijk vermeden.

Wat zijn de voordelen van de staalmodulebouw ten opzichte van houtbouw?

Houtbouwconstructies zijn in de regel tweedimensionaal, terwijl het bij staalmodules om driedimensionale structuren gaat die met een veel hogere mate van prefabricage worden aangeleverd. De volledige interieurafwerking van gebouwen opgetrokken volgens de houtbouwwijze gebeurt meestal ter plaatse. Een snellere montage en dus ook een snellere regendichtheid vormen een groot voordeel van de staalmodulebouw. Verder worden bij deze laatste uitsluitend niet-brandbare bouwmaterialen gebruikt. Hierdoor zijn er geen beperkingen inzake de brandveiligheid en is er ook het voordeel van buigstijve constructies met slanke profielen. In vergelijking met houtsysteembouw zijn modulaire gebouwen niet beperkt tot één locatie, maar kunnen ze indien nodig worden verplaatst.

Welke aspecten maken een modulair gebouw duurzaam?

De duurzaamheid van een modulair gebouw kan gedurende de volledige levenscyclus worden gedocumenteerd. Tijdens de industriële productie van modulaire gebouwen worden middelen spaarzaam gebruikt dankzij de exacte berekening en de geoptimaliseerde inzet van de materialen. Bovendien is staal vanwege zijn 100 % recyclebaarheid en de daaruit voortvloeiende beschikbaarheid een van de meest duurzame materialen ooit.

Bij het ontmantelen van modulaire gebouwen ter plaatse wordt, dankzij de verregaande prefabricage van de modules, de belasting van het milieu door vuil, geluid en bouwafval tot een minimum beperkt. Tijdens het gebruik van de gebouwen zorgen geoptimaliseerde energieconcepten en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor lage gebruikskosten en de vrijwaring van het milieu. Bovendien kunnen ook de levenscycluskosten van de gebouwen laag worden gehouden.

Een ander belangrijk aspect inzake duurzaamheid is de mogelijkheid het gebruik van de gebouwen te wijzigen. Modulaire gebouwen kunnen dankzij hun vrijdragende staalskelet met niet-dragende binnenwanden ook op dit vlak goed scoren: de ruimtes kunnen immers flexibel worden omgevormd, vergroot of verkleind, en kunnen probleemloos een andere bestemming krijgen. En als het modulaire gebouw niet langer nodig is, kan het worden verplaatst of volledig ontmanteld; hierbij kunnen alle materialen nagenoeg voor 100 % worden gerecycled en opnieuw in de kringloop belanden.

Hoe behaaglijk is het binnenklimaat in het modulaire gebouw?

De volgens bouwfysische eigenschappen optimale isolatie en de vochtbescherming in modulaire gebouwen zorgen in de winter en de zomer voor een optimaal klimaat. De optimale isolatie zorgt in de winter voor een comfortabele warmte en beschermt in de zomer tegen oververhitting. Het gebruik van uitsluitend kwalitatieve en voor een woonomgeving gezonde materialen schept bovendien ook een behaaglijk ruimtegevoel.

Zijn er ook kleinere uitbreidingen mogelijk met de modulaire bouwwijze?

In principe leent de modulaire bouw zich uitstekend tot aanbouwen of uitbreidingen. Het maakt daarbij niet uit of het bestaande gebouw traditioneel of modulair werd opgetrokken. De rendabiliteit van de modulaire aanbouw wordt bepaald door de grootte van het object. Een seriële productie rendeert immers pas als de oppervlakte die het modulaire gebouw inneemt, minimaal zo’n 500 vierkante meter bedraagt.

Bestaan er referentieprojecten voor kantoorpanden, kinderdagverblijven of scholen in de regio?

ALHO Systembau GmbH is al 50 jaar lang actief in heel Duitsland en beschikt over een portfolio met tal van referenties in alle regio's en ook voor alle soorten gebouwen. U bent van harte welkom om met onze regionale contactpersoon een referentiebezoek vast te leggen via ons contactformulier.

Is de modulaire bouwwijze van ALHO geprekwalificeerd voor openbare bouwprojecten?

ALHO Systembau GmbH is geprekwalificeerd voor openbare bouwprojecten. U vindt ons onder het registratienummer 010.012920 in de lijst van geprekwalificeerde bedrijven. De prekwalificatie is het preliminaire, orderonafhankelijke onderzoek van de kwalificaties conform de in § 6 VOB / A vastgelegde eisen. Zo bewijst ALHO haar geschiktheid als onderneming ten aanzien van de openbare opdrachtgevers.

Is ALHO gecertificeerd?

ALHO Systembau GmbH is gecertificeerd conform DIN EN ISO 9001:2008. DIN EN ISO 9001 beschrijft de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem (QM-systeem) waaraan een organisatie moet voldoen om producten en diensten te kunnen leveren die aan de verwachtingen van de klant en aan alle wettelijke eisen voldoen. Tegelijk moet het managementsysteem aan een continu verbeterproces onderworpen zijn. De invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem bij ALHO was een strategische beslissing voor het permanent optimaliseren van de processen om nog beter op de behoeften van de klanten in te spelen.