Duurzaam bouwen met modulaire bouw

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen betekent bewust omgaan met en gebruik maken van bestaande hulpbronnen, het beperken van het energieverbruik tot een minimum en dus het behoud van het milieu. Bij de discussie over het duurzaam bouwen van gebouwen wordt echter vaak alleen gedacht aan energie-efficiëntie bij de exploitatie en het gebruik van het gebouw. Maar vooral de productie van bouwmaterialen en de bouw en afbraak van een gebouw vergen veel energie. Het is daarom zinvol om bij de beoordeling van duurzaam bouwen rekening te houden met de gehele levenscyclus - van integrale planning tot productie, gebruik, meervoudige ombouw en deconstructie - en om het verbruik van energie en grondstoffen tot een minimum te beperken.

Het concept voor de beoordeling van duurzaamheid is gebaseerd op een driepijlermodel - vaak aangeduid als het "driepijlerprincipe van duurzame ontwikkeling" of "driepijlerconcept van duurzame ontwikkeling". Het houdt in gelijke mate rekening met ecologische, economische en sociaal-culturele aspecten en gaat ervan uit dat duurzaamheid alleen kan worden bereikt door de gelijktijdige en gelijkwaardige verwezenlijking van ecologische, economische en sociale doelstellingen. Duurzaam bouwen verwijst naar de implementatie van het driepijlermodel in het plannings- en bouwproces.

Het driepijlerprincipe van duurzaamheid in het bouwproces

Als we het over duurzaam bouwen hebben, moeten de drie pijlers niet los van elkaar worden gezien, maar moeten alle aspecten evenveel gewicht krijgen in de bouwplanning. Dit wordt ook wel integrale planning genoemd. Er zijn de volgende drie pijlers.

[Translate to Nederlands:] Modulbau Nachhaltigkeit Ökologie

Ecologische kwaliteit

De ecologische kwaliteit van een gebouw is een van de drie hoofdpijlers van duurzaamheid. Het houdt rekening met de aspecten van het behoud van de hulpbronnen, de bescherming van het milieu en het minimaliseren van de energiebehoefte van een gebouw. Klimaatverandering, stijgende energieprijzen en slinkende voorraden vergroten het belang van dit aspect.

[Translate to Nederlands:] Modulbau Nachhaltigkeit Ökonomie

Economische kwaliteit

De economische kwaliteit is de tweede pijler van duurzaamheid. Voor duurzaam bouwen betekent dit dat alle fasen in de levenscyclus van een gebouw in aanmerking worden genomen bij de economische evaluatie - van de planning tot de bouw en de deconstructie. De kostenefficiëntie van een bouwproject wordt beoordeeld aan de hand van een zogenaamde levenscycluskosten-analyse.

[Translate to Nederlands:] Modulbau Nachhaltigkeit Soziokulturell

Sociaal-culturele en functionele kwaliteit

De derde pijler van duurzaamheid van gebouwen is de sociaal-culturele en functionele kwaliteit. Het gaat om de acceptatie en waardering van een gebouw door de gebruikers. Sociale waarden zoals gezond leven, levenskwaliteit en esthetisch design spelen hierbij een rol.

Aspecten van de ecologische kwaliteit van modulaire gebouwen

Grondgebruik:
Om een zo lang mogelijke levensduur van een gebouw te bereiken, moet het mogelijk zijn om het te hergebruiken. Het meervoudig hergebruik van een gebouw leidt tot een vermindering van de hoeveelheid grond die door nieuwe gebouwen wordt ingenomen en is een van de belangrijkste criteria: Dankzij hun zelfdragende stalen skeletstructuur met niet-dragende binnenwanden zijn ze zeer flexibel en kunnen ze worden herontworpen, vergroot, verkleind of aangepast.
Bouwwijze:
Het basisprincipe van Lean Production is het minimaliseren van verkwisting. Door het optimaliseren en harmoniseren van processen in de prefabricage van modules worden alle middelen - materiaal, personeel en energie - optimaal benut. Dit vermindert het gebruik van hulpbronnen met 36 % en het afval met 70 % in vergelijking met de conventionele bouw. Bovendien minimaliseert de hoge mate van prefabricage van de modules de milieu-impact van vuil, lawaai en bouwafval op de bouwplaats zelf. In cijfers betekent dit: tot 20% minder verkeer op de bouwplaats en een vermindering van geluid en bouwstof tot 50%.
Grondstoffen:
Staal is het meest gerecyclede materiaal ter wereld. Zo wordt bijvoorbeeld 99% van het bouwstaal gerecycled, waarvan 88% wordt gesmolten en verwerkt tot nieuw staal. Daarom kan worden gezegd dat vandaag de dag in principe elk staalproduct - en dus ook de basisconstructie van de stalen modules - al een gerecycled product is. Staalrecycling voorkomt alleen al in Duitsland meer dan 20 miljoen ton CO2 per jaar. Dit is net zoveel als Berlijn in een jaar uitstoot.
Energie-efficiëntie:
Dankzij een integrale planning worden modulaire gebouwen ontworpen voor een optimale energie-efficiëntie. Van de KfW-55 standaard tot en met energieplus gebouwen kunnen modulaire gebouwen worden gerealiseerd. In het kader van de campagne "100 Energy Plus Houses for Dortmund" zijn aan de Phoenixsee in Dortmund 17 woongebouwen gebouwd, die meer energie produceren dan ze verbruiken - en een kinderdagverblijf in modulaire opbouw, dat natuurlijk aan dezelfde energiebehoefte voldoet. In samenwerking met een ingenieursbureau voor warmte- en energietechniek heeft ALHO het concept voor het EnergyPlushuis ontwikkeld. De doelstelling om een energieoverschot van 1.000 kWh/a te produceren werd zelfs overschreden.
Recycling:
Als een modulegebouw niet meer nodig is, kan het volledig worden gedemonteerd en vervolgens in de fabriek worden gescheiden in de recyclebare materialen. Op deze manier kunnen alle materialen tot ca. 90% worden gerecycled en weer in de materiaalkringloop worden gebracht.

Aspecten van de economische kwaliteit van modulaire gebouwen

Investeringskosten:
In tegenstelling tot het conventionele planningsproces worden het gebouw en de bouwtechniek in de integrale planning nauwkeurig op elkaar afgestemd. Naast de bouwkundige en technische ambachten en disciplines wordt er al rekening gehouden met alle levenscycli van het gebouw en met de kosten, het gebruikscomfort en de ecologie.
Expolitatiekosten:
LCC
Afbraakkosten :
De modulaire opbouw komt overeen met het principe van de circulaire economie". Het is dus mogelijk om een modulair gebouw te demonteren zonder residu's achter te laten door het opnieuw te demonteren in de afzonderlijke modules. Deze kunnen dan als "mobiel eigendom" op een andere locatie worden gemonteerd - of de modules kunnen naar de fabriek worden geretourneerd.

Aspecten van de sociaal-culturele en functionele kwaliteit van modulaire gebouwen

Gezond leven:
Modulaire gebouwen overtuigen door het hoogste gebruikscomfort en een aangenaam woon- en werkklimaat. De geoptimaliseerde isolatie zorgt voor een aangename kamertemperatuur - aangenaam warm in de winter, aangenaam koel in de zomer. Het dubbelwandige wand- en plafondsysteem zorgt voor een betere geluidsisolatie en de beste akoestiek. Vensters van vloer tot plafond brengen veel daglicht in het interieur van het gebouw en zorgen voor een gevoel van welbehagen. In principe worden bij de bouw van ALHO Modular Buildings alleen materialen van Duitse merkfabrikanten gebruikt die op kwaliteit zijn getest - dit biedt zekerheid en zorgt voor een hoge binnen luchtkwaliteit.
Toegankelijkheid:
Uiteraard kunnen ALHO modulaire gebouwen volgens DIN drempelvrij worden gepland. Ons eigen planningsteam bestaat uit DIN-gecertificeerde gespecialiseerde planners voor barrièrevrij bouwen.

ALHO Modulaire bouw heeft het DGNB-meervoudige-certificaat in goud

De Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen - DGNB e.V. - is een organisatie die zich tot taak heeft gesteld om manieren en oplossingen voor duurzame planning, bouw en gebruik van gebouwen te ontwikkelen en te bevorderen. Het hart van de DGNB is de vereniging met haar ongeveer 1.200 leden, waaronder ALHO.

ALHO ondersteunt de waarden en principes van de DGNB en wil met haar leden een bijdrage leveren aan het thema duurzaamheid in de bouw. De DGNB zet zich in om het publiek bewust te maken van duurzaam bouwen. Daarom certificeert de DGNB gebouwen die het bewijs leveren van de duurzaamheid van het gebouw. Bij ALHO werd niet alleen een enkel gebouw bekroond, maar een heel bouwsysteem kreeg het DGNB meervoudig certificaat in goud als bewijs van duurzaam bouwen.

Het DGNB-certificeringssysteem voor duurzaam bouwen dient om de duurzaamheid van gebouwen en wijken objectief te beschrijven en te beoordelen. Voor DGNB-gecertificeerde gebouwen wordt de kwaliteit gedurende de gehele levensduur van het gebouw in de volle zin van het woord beoordeeld. Het systeem houdt rekening met alle belangrijke aspecten van duurzaam bouwen en de duurzaamheid van gebouwen. Naast de thema's ecologie, economie, sociaal-culturele en functionele aspecten uit het driepijlermodel worden ook de gebieden technologie, processen en locatie beoordeeld.

De DGNB kent het "keurmerk voor duurzaam bouwen" toe in de kwaliteitsniveaus van platina, goud, zilver en brons. ALHO heeft het meervoudig certificaat in goud ontvangen met zijn bouwsysteem.